Olemme hakeneet avioeroa vaimoni kanssa. Huomasin, että hän on antanut joitain huonekalujamme ja muita tavaroitamme kavereilleen ilman lupaani. Mitä voin tehdä tällaisessa tilanteessa?

Puolisolla ei ole ilman toisen puolison lupaa oikeutta luovuttaa toiselle sellaista asuntoaan, joka on pääasiallisesti tai yksinomaan tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina, taikka puolisoiden yhteisesti käytettävään asuntoirtaimistoon kuuluvaa irtainta omaisuutta. Asuntoirtaimistoon katsotaan kuuluvaksi esimerkiksi kodinkoneet, matot, huonekalut sekä koriste-esineet. Puoliso ei myöskään saa luovuttaa ilman toisen puolison suostumusta toisen puolison käytettävissä olevia sellaisia tarpeellisia työvälineitä tai irtainta omaisuutta, joka on tarkoitettu tämän tai puolisoiden lasten henkilökohtaista käyttöä varten.

Tämä niin kutsuttu vallinnanrajoitus alkaa vihkimisestä, jatkuu koko avioliiton ajan ja päättyy vasta silloin, kun ositus on tullut lainvoimaiseksi. Näin ollen vallinnanrajoitus jatkuu, vaikka puolisot asuisivat erillään, ositus olisi vireillä tai puolisot solmisivat tahoillaan uuden avioliiton.

Vallinnanrajoituksen alaisen omaisuuden luovuttaminen edellyttää siis puolison suostumusta. Vaikka suostumukselta ei vaadita kirjallista muotoa, on sen olemassaolo helpompi todistaa, jos lupa on annettu kirjallisesti.  Myös omaisuuden luovutuksen jälkiperäinen hyväksyminen on mahdollista. Puolison ei ole kuitenkaan esimerkiksi mahdollista antaa etukäteen suostumustaan sille, ettei hän tule vetoamaan vallinnanrajoitussääntöön avioliiton kestäessä.

Ilman puolison suostumusta tehty luovutus on lähtökohtaisesti pätemätön, ja luovutuksensaaja voi joutua palauttamaan saamansa omaisuuden. Omaisuuden luovutusta pidetään kuitenkin pätevänä ensinnäkin silloin, kun omaisuuden luovutuksensaaja on saanut omaisuuden hallintaansa ja hänellä on ollut perusteltua aihetta olettaa, että myös toinen puoliso on hyväksynyt luovutuksen. Omaisuuden luovutus on pätevä myös silloin, kun luovutuksensaajalla on ollut perusteltu syy olettaa, että kyseessä oleva omaisuus ei ole kuulunut vallinnanrajoitusten alaisuuteen tai, että puolisolla oli oikeus omaisuuden luovuttamiseen, koska suostumus ei ollut saatavissa toiselta puolisolta tämän poissaolon vuoksi.

Kysyjän tulisi ilmoittaa asiasta luovutuksensaajille, ja mikäli nämä eivät omaisuutta suostu palauttamaan, on kysyjän nostettava kanne käräjäoikeudessa. Määräaika kanteen nostamiselle on kolme kuukautta siitä, kun kysyjä on tullut tietoiseksi luovutuksesta.