Avioliitto

Fiducius > Avioliitto

Vastuu elatusvelasta on yhteistä

Puolisoni on nyt avioliittomme viimeisen viiden vuoden aikana tehnyt mittavan summan velkaa yksityisenä elinkeinon harjoittajana. Puolisoni mukaan olemme molemmat velasta vastuussa, sillä hänen elinkeinonsa on hänen mukaansa elättänyt perheemme. Mielestäni oma palkkatyöni on ollut tärkeämpää, enkä ole ikinä tukenut kyseistä elinkeinotoimintaa. Mikä on velkojen oikea tilanne? […]

Kansainvälinen avioliitto voi olla juridinen riski

Olen menossa naimisiin Yhdysvalloissa asuvan kihlattuni kanssa. Meidät vihitään Kaliforniassa, jonne myös aiomme jäädä ainakin vähäksi aikaa, mutta tarkoituksenamme on myöhemmin muuttaa Suomeen asumaan pysyvästi. Minulle on kertynyt jo jonkin verran omaisuutta Suomessa, jonka omaisuuden haluan pysyvän itselläni mahdollisessa avioerossa. Tarkoitus on, että omaisuuteni siirtyisi lapsilleni ja muutoinkin pysyisi suvussani myös kuoltuani. Miten voisin turvata nämä asiat parhaiten?   Kun [...]

Puolisoilla on keskinäinen elatusvelvollisuus

Puolisoni ei mielestäni osallistu tarpeeksi laskujen maksamiseen. Olen ehdottanut hänelle maksujen panemista puoliksi, mutta hänen mielestään tämä olisi epäreilua ottaen huomioon hänen pienemmät tulonsa. Lisäksi hän tekee mielestään enemmän kotitöitä kuin minä. Kuinka voisimme ratkaista välillämme vallitsevat erimielisyydet? […]

Avioehto pähkinänkuoressa

Avioliiton solmiminen saa aikaan lukuisia oikeusvaikutuksia, joista keskeisimmät liittyvät puolisoiden varallisuussuhteisiin. Lain olettamana on, että kummallakin puolisolla on avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta netto-omaisuudesta avioeron tai puolison kuoleman johdosta toimitettavassa osituksessa. Avioehtosopimuksella puolisot voivat kuitenkin poistaa tai rajoittaa avio-oikeuttaan toistensa omaisuuteen. Avioliittolaissa on tyhjentävästi säännelty niistä tavoista, joilla puolisot voivat avio-oikeuttaan rajoittaa. […]

Go to Top