Lä­­­­­pi­nä­ky­vä hin­noit­te­lu il­man ikä­viä yl­lä­tyk­siä

Yleiset palkkioperusteet ja hinnasto

Noudatamme asianajopalkkion määräytymisessä Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita, erityisesti palkkio-ohjetta. Ensisijaisesti, ja jos muusta ei ole sovittu, määräytyy asianajopalkkio aikaperusteisesti. Tietyt tarkkarajaiset toimeksiannot voidaan kuitenkin sopia myös kiinteään hintaan. Tällaisia ovat mm. eräiden asiakirjojen laatimiset ja konsultointi tietystä asiasta. Muissakin asioissa annamme hinta-arvion toimeksiannon hoitamisesta.

Aikaperusteinen palkkio kattaa toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin käytetyn kohtuullisen ajan. Tyypillisiä veloitettavia toimenpiteitä ovat mm. konsultaatio, sopimusten ja asiakirjojen laadinta, erilaiset sovinto- ja muut neuvottelut, esiintyminen tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä viranomaisyhteydenpito.

Muissa, kuin oikeudenkäyntiasioissa (esim. useimmat perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiat, sopimusten ja muiden asiakirjojen laatiminen, yleinen yhtiöoikeudellinen neuvonta yms.) aikaperusteinen asianajopalkkiomme on 248,00–297,60 euroa / tunti.

Oikeudenkäynti- (sis. myös valmistelun oikeudenkäyntiä varten) ja määräyksenvaraisissa asioissa (esim. pesänjakajana tai -selvittäjänä toimiminen) aikaperusteinen asianajopalkkiomme on asiasta riippuen 297,60–359,60 euroa / tunti.

Hinnat sis. ALV 24 %.

Jos asiakkaalle on myönnetty julkinen oikeusapu, noudatetaan siitä annettuja säännöksiä palkkion määrästä.

Useimpiin kotivakuutuksiin sisältyy oikeusturvavakuutus. Selvitämme toimeksiannon alussa vakuutusturvan kattavuuden ja mahdollisen omavastuun määrän. Voimme myös hakea vakuutuskorvausta päämiehen puolesta.

Selvitämme myös oikeutesi maksuttomaan oikeusapuun ja haemme päätöksen puolestasi.

Annamme aina pyynnöstä hinta-arvion toimeksiannon tai sen osan hoitamisesta. Hinta-arvio annetaan niiden tietojen perusteella, jotka ovat kulloinkin käytettävissä. Mikäli tehtävää hoidettaessa arvioitu palkkio ylittyy, ilmoitetaan siitä viipymättä asiakkaalle.

Asianajopalkkioon sisältyvät toimeksiannon aiheuttamat yleiskulut, sis. myös vähäiset tulosteet. Suoranaiset kulut, kuten esimerkiksi matka- ja majoituskulut sekä viranomaisten perimät maksut, veloitetaan erikseen niiden suuruisina. Paperilaskutuksesta ja muusta kotimaan postituksesta perimme 5,50 euron (sis. ALV 24 %) toimituskulut.

Toimistollamme on oikeus vaatia tehtävän vastaanottamisen ehtona sekä toimeksiannon hoitamisen kestäessä asianajopalkkion ennakkoa sekä ennakkoa kulujen varalle. Ennakko suhtautetaan arvioituun palkkioon ja toimeksiannon hoitamisesta aiheutuvien suoranaisten kulujen määrään.

Eräissä tarkkarajaisissa toimeksiannoissa voimme käyttää kiinteitä hintoja, joista sovitaan toimeksiannon vastaanottamisen yhteydessä. Mikäli toimeksianto poikkeaa tavanomaisesta sen edellyttämän poikkeuksellisen suuren työmäärän, vaikeuden, kiireellisyyden, rahallisen intressin, toimeksiannon edellyttäessä muun kuin suomen kielen käyttämistä tai muun vastaavan seikan vuoksi, voidaan palkkiota korottaa kohtuullisesti hinnaston mukaisesta yleisiä palkkioperusteita soveltaen.
Pyydä tarjous!

Lakiapua järkihintaan!

Meillä et joudu maksamaan lakiasiainpalveluista maltaita. Hinnoittelumme on aina erittäin kilpailukykyistä ja läpinäkyvää.
Pyydä tarjous!