Helsinki | Espoo | Vantaa | Järvenpää | Hyvinkää | Hämeenlinna | Lahti | Tampere | Puh. +358 40 703 4423|info@fiducius.fi

Artikkelit

Fiducius > Artikkelit

Aiesopimus ei useinkaan ole sitova

2017-11-24T12:18:51+00:00 Sopimus|

Olemme yritykseni yhteistyökumppanin kanssa suunnittelemassa yhteistä projektia. Jo nyt suunnitteluvaiheessa yritykseni olisi tarve tehdä hankintoja ja ryhtyä muutoinkin kustannuksia aiheuttaviin valmisteluihin. Projektin käynnistymisestä ei ole kuitenkaan mitään takuuta. Miten voisin varautua sen varalle, että yhteistyökumppanini vetäytyisikin projektista?

Tuomio kirjallisella menettelyllä edellyttää syytteen tunnustamista

2017-11-17T14:36:52+00:00 Oikeudenkäynti|

Jäin aiemmin tänä vuonna kiinni rattijuopumuksesta. Tänään käräjäoikeus toimitti minulle haasteen asiaa koskevaan käsittelyyn ja tiedusteli samalla halukkuuttani kirjalliseen menettelyyn. Tunnustin rattijuopumuksen ja annoin suostumukseni kirjalliseen menettelyyn, sillä en halunnut miettiä asiaa enempää. Voiko oikeus nyt langettaa minulle tuomion muistakin tilanteessa mahdollisesti sattuneista liikennerikkomuksista, kuin tunnustamastani rattijuopumuksesta?

Perinnöstä luopuminen ja ositus lesken jäämistösuunnittelun keinona

2017-11-10T15:45:44+00:00 Perinnönjako|

Emme olleet saaneet lapsia ennen puolisoni kuolemaa, joten meille ei jäänyt yhteisiä perillisiä. Olen itse varakkaampi ja haluaisinkin säilyttää oman omaisuuteni ensin itselläni ja lopulta omille perillisilleni, sillä edesmenneen puolisoni sisarukset sekä muut edunsaajat ovat minulle tuntemattomia. Kuinka ratkaisen tilanteen parhaiten?

Hyvä asianajajatapa velvoittaa lain tasoisesti

2017-11-03T19:16:07+00:00 Riitojen ratkaisu|

Sain aikaisemmin tänä vuonna asianajotoimistolta kirjeen, jossa minua vaadittiin maksamaan hyvitys tekijänoikeuksien loukkauksesta. Hankin avukseni lakimiehen, joka laati vastineen kirjeen lähettäjälle. Kirjeiden lähettämistä suoraan minulle kuitenkin jatkettiin. Nämä kirjeet sisältävät paljon uhkailua ja pelottelua mahdollisilla oikeudenkäyntikuluilla sekä poliisitutkinnan aloittamisella. Onko tällainen toiminta laillista?

Lapsen asuinpaikka vaikuttaa vanhempien tukiin

2017-10-20T10:53:57+00:00 Perheoikeus|

Eromme jälkeen sovimme entisen mieheni kanssa kahden lapsemme yhteishuoltajuudesta. Asumme molemmat samassa kaupungissa, ja lapset asuvat vuoroviikoin luonamme. Tämä on kuitenkin haitannut taloudellista tilannettani, sillä lapset ovat kirjoilla entisen mieheni luona, joten hän saa molempien lasten lapsilisät sekä korotettua asumistukea. Voimmeko jotenkin saada tuet maksettua tasaisemmin?