Olemme puolisoni kanssa hakemassa avioeroa. Meillä ei ole avioehtoa, ja kaikki omaisuutemme on avio-oikeuden alaista. Omaisuudestamme suurimman osan muodostaa yhteinen asuntomme, josta olemme maksaneet yhteistä asuntolainaa viiden vuoden ajan. Puolisoni on muuttanut pois, ja itse haluaisin jatkaa asumista asunnossa. Kuinka voisimme järjestellä asunnon omistuksen minulle mahdollisimman vähäisillä veroseuraamuksilla, ja olenko velvollinen maksamaan ex-puolisolleni vuokraa yksinasumisajaltani?

Avioero-osituksessa jaetaan puolisoiden avio-oikeuden alaisen omaisuuden säästö lähtökohtaisesti tasan puolisoiden kesken. Jaon lopputuloksessa molemmille osapuolille tulee pääsäännön mukaisesti jäädä samanarvoinen osuus omaisuudesta, mikä voidaan toteuttaa esimerkiksi siirtelemällä varoja ja velkoja puolisolta toiselle.

Mahdollisuus siirtää yhteinen velka kokonaan toisen puolison nimiin mahdollistaa asunnon yhteisomistussuhteen lopettamisen siten, että toinen puolisoista voi ottaa koko asunnon omalle jako-osalleen ja vastaavasti vapauttaa toisen puolison yhteisestä asuntovelkavastuusta. Tällainen järjestely ei vielä aiheuta veroseuraamuksia. On tärkeää huomioida asunnon arvon muutos ja jo maksettu asuntolaina. Yleensä asuntolaina on vuosien saatossa lyhennysten myötä käynyt pienemmäksi kuin asunnon arvo. Tämän vuoksi pelkkä yhteisen asuntolainan omiin nimiin ottaminen ei ehkä vielä riitä ”tasaamaan tilejä”.

Epäsuhtaista tilannetta voidaan kompensoida siirtämällä muuta osituksessa jaettavaa omaisuutta asunnon saavalta puolisolta toiselle. Usein tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä asunto voi olla puolisoiden ainoa merkittävä omaisuuserä. Tällöin asunnon saavan puoliso joutuu useimmiten ottamaan uutta lainaa maksaakseen loppuosan. Osituksen ulkopuolisen omaisuuden käyttö aiheuttaa kuitenkin aina varainsiirtoveroseuraamuksen, kun tällaisella omaisuudella lunastetaan kiinteistö tai asunto-osakkeita. Myös lahjaverotus voi joissain tilanteissa olla mahdollinen, jos puoliso luovuttaa osituksessa omaisuuttaan selvästi yli sen, mihin hänellä osituslaskelman perusteella olisi velvollisuus.

Jos toinen puolisoista jää asumaan yhteiseen asuntoon niin sanotuksi harkinta-ajaksi, ei poismuuttanut puoliso ole lähtökohtaisesti oikeutettu perimään vuokraa tai muuta asumishyötykorvausta ennen lopulliseen avioeroon tuomitsemista.

Kysyjän tilanteessa puolisoiden kannattaa sopia osituksessa asunnon ja asuntolainan siirrosta kysyjälle. Muuta ositettavaa omaisuutta kannattaa käyttää korvaamaan asunnon arvonmuutoksesta johtuvaa mahdollista epäsuhtaa. Kysyjä voi tarvittaessa käyttää osituksen ulkopuolista omaisuutta, mutta tältä järjestelyyn kohdistuu varainsiirtoverotus.