Avioero

Fiducius > Avioero

Tapaamisoikeuden epääminen kokonaan on viimesijaista

Olemme joutuneet riitoihin entisen puolisoni kanssa lastemme tapaamisista. Sovimme avioeron jälkeen huoltajuuden siirtämisestä hänelle, sillä oma elämäntilanteeni ei ollut sopiva lasten hoitamiseen. Nyt olen kuitenkin päässyt elämässäni raiteille ja haluaisin alkaa tavata lapsia joka toinen viikonloppu. Äiti on ilmoittanut, että ei aio sallia tapaamisia ollenkaan, koska se ei hänen mielestään olisi lasten edun mukaista. Voidaanko tapaamiset estää kokonaan, jos äiti [...]

2018-05-18T10:50:21+03:00Avioero|

Avioero-osituksen verokysymykset

Olemme puolisoni kanssa hakemassa avioeroa. Meillä ei ole avioehtoa, ja kaikki omaisuutemme on avio-oikeuden alaista. Omaisuudestamme suurimman osan muodostaa yhteinen asuntomme, josta olemme maksaneet yhteistä asuntolainaa viiden vuoden ajan. Puolisoni on muuttanut pois, ja itse haluaisin jatkaa asumista asunnossa. Kuinka voisimme järjestellä asunnon omistuksen minulle mahdollisimman vähäisillä veroseuraamuksilla, ja olenko velvollinen maksamaan ex-puolisolleni vuokraa yksinasumisajaltani? […]

2018-02-02T12:33:04+02:00Avioero|

Korvaus puolison hyväksi tehdystä työstä

Olemme puolisoni kanssa päätyneet avioeroon. Yli kymmenen vuotta kestäneen avioliittomme aikana olen tehnyt töitä hänen yksin omistamassaan osakeyhtiössä ilman rahallista korvausta. Nyt kaikki tekemäni työ olisi avioehdon vuoksi menemässä hänen hyödykseen. Voinko vaatia itselleni korvausta tekemästäni työstä? […]

2017-12-08T12:08:18+02:00Avioero|

Osituksen sovittelu

Meillä on mie­heni kans­sa avio­-oi­keu­den täy­delli­sesti pois­sulke­va avio­ehto. Olen koko avio­liit­tom­me ajan ollut koto­na ja hoita­nut yhtei­siä lapsi­am­me, kun mie­heni on tehnyt uraa ja hank­kinut varal­lisuut­ta. Jään­kö avio­eron jäl­keen puille pal­jaille? […]

5 syytä, miksi ositussopimus kannattaa tehdä heti

Vaikka ositus ei si­nänsä ole pakol­linen, on se kui­tenkin erit­täin suosi­telta­vaa tehdä pian osi­tuspe­rus­teen (= avio­ero tai toisen puoli­son kuo­lema) syn­nyt­tyä. Yleen­sä osi­tuk­sen toi­mit­tami­nen jou­tui­sasti ja siitä asi­an­mu­kaisen osi­tuskir­jan laati­minen on kum­man­kin osa­puo­len in­tres­sissä. […]

Go to Top