Ostin autoliikkeeltä käytetyn auton sellaisessa kunnossa kuin se myyntihetkellä oli. Auton 4-vaihde ei mennyt enää pian kaupan jälkeen päälle. Valitin asiasta myyjäliikkeelle, joka vaihtoi autoon kokonaan uuden vaihteiston ja kytkimen, vaikka olin pyytänyt vain 4-vaihteen korjausta. Minua laskutettiin uudesta vaihteistosta ja asennustöistä 1 700 euroa. Olenko velvollinen maksamaan laskun?

Jos tavara on myyty ”sellaisena kuin se on” tai muulla vastaavalla ehdolla, katsotaan tavarassa olevan kuitenkin virhe esimerkiksi silloin, kun tavara on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla olisi sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen ollut perusteltua aihetta edellyttää. Ostajalla on myös velvollisuus tarkastaa tavara ennen kauppaa: ostaja ei voi lähtökohtaisesti virheenä vedota seikkaan, jonka hän olisi tavanomaisessa ennakkotarkastuksessa havainnut.

Ostajalla on oikeus vaatia, että virhe korjataan myyjän toimesta ilman, että siitä aiheutuu ostajalle kustannuksia. Lisäksi myyjän tulee korvata virhe niin, että tavara saatetaan sopimusta vastaavaan eli siihen kuntoon, missä sen olisi pitänyt kaupantekohetkellä olla. Myyjän velvollisuuksiin ei kuitenkaan kuulu oikaista virhettä, jos virheen korjaaminen aiheuttaa myyjälle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Kysyjän tapauksessa autokaupassa lienee virhe siinäkin tapauksessa, että vaihteisto on vielä kaupantekohetkellä toiminut. Myös käytetyn auton tulee olla sellaisessa kunnossa ja kestää kohtuullinen aika siihen nähden, mitä ostaja on voinut perustellusti olettaa ottaen huomioon hinta ja muut olosuhteet kaupantekohetkellä.

Kysyjä oli vaatinut ainoastaan 4-vaihteen korjausta. Myyjä on kuitenkin tehnyt koko vaihteiston vaihdon ja auto on tullut parempaan kuntoon, kuin mitä ostaja olisi voinut edellyttää. Jos myyjä tekee korjauksen siten, että tavaran arvo nousee, ei myyjällä yleensä ole oikeutta veloittaa ostajalta arvonnousua vastaavaa osuutta. Tämä tulisi kyseeseen vain silloin, kun arvonnousu johtuu ostajan vaatimasta tai hänen suostumuksellaan tehdystä korjaustavasta. Tällöin ostajan tulisi osallistua korjauskustannuksiin arvonnousua vastaavalla osuudella. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan ole merkkejä siitä, että auton ostaja olisi hyväksynyt koko vaihteiston uusimisen.

Jos ostaja ei pääse autokaupan kanssa yhteisymmärrykseen korjauksen kulujen korvaamisesta, voi hän tehdä esimerkiksi kuluttajariitalautakunnalle ratkaisupyynnön asiasta. Ennen tätä on suositeltavaa ottaa yhteyttä puhelimitse tai verkkolomakkeella kuluttajaneuvontaan, joka tarjoaa opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.