Jouduin työttömäksi, mutta en haluaisi, että aviopuolisoni joutuu elättämään minua kokonaan. En kuitenkaan saa toimeentulotukea, koska puolisollani on tuloja. Miksi puolison tulot huomioidaan?

Aviopuolison velvollisuuksiin kuuluu huolehtia puolisonsa elatuksesta kykynsä mukaan. Puolisolta saatavaa elatusta pidetään ensisijaisena verrattuna julkiseen turvaan. Laissa on määritelty toimeentulotukeen nähden ensisijaisia toimeentulon muotoja, joiden lisäksi myös muut keinot toimeentulon hankkimiseen ovat mahdollisia.  Täten, toimeentulotuen tarpeessa olevan ja avioliiton solmineen henkilön on ensisijaisesti tukeuduttava aviopuolisonsa tuloihin tai varallisuuteen ennen kuin hän voi saada toimeentulotukea.

Vaikka avioliitosta seuraava elatusvelvollisuus vaikuttaa mahdollisuuteen saada toimeentulotukea, on jokainen kuitenkin oikeutettu toimeentulotuen saamiseen, jos tuki on tarpeellinen eikä henkilö voi saada toimeentuloa muulla tavoin.

Toimeentulotuen myöntävän elimen on myös mahdollista määrätä tukipäätöksessä, että toimeentulotuki tai osa siitä peritään takaisin tuen saajan elatusvelvolliselta, jos hän on tahallaan laiminlyönyt elatusvelvollisuutensa. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että korvausvelvollinen saa asiasta päätettäessä tai myöhemmin tuloja tai varoja. Näin varmistetaan se, ettei korvausvelvollinen itse, tai sellainen henkilö, jota hän on velvollinen elättämään, joudu sellaiseen tilaan, jossa hänen toimeentulonsa vaarantuu.

Aviopuolison elatusvelvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että hänen täytyy työssä käyvänä puolisona antaa rahaa omista tuloistaan puolisolleen tämän pakollisten menojen sekä henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen. Se, kuinka paljon rahaa kumppanilleen on annettava, riippuu aviopuolisoiden eli perheen nettotuloista. Vaikka puolisoiden välinen elatusvelvollisuus on pakottavaa oikeutta, voivat puolisot sopia elatuksen tasosta keskenään.

Jos käy kuitenkin niin, ettei raha-asioista päästä sopuun esimerkiksi sen vuoksi, ettei paremmin tienaava puoliso halua antaa rahaa työttömänä olevalle tai vähemmän tienaavalle kumppanilleen, voi tämä nostaa kanteen käräjäoikeudessa. Tällöin oikeus voi päättää, että paremmin tienaavan puolison on maksettava pienituloisemmalle tai tulottomalle puolisolleen kohtuulliseksi katsomansa summan kuukaudessa. Lisäksi, jos käy ilmi, ettei toinen puoliso ole täyttänyt hänelle kuuluvaa elatusvelvollisuutta avioliiton aikana, on elatusta mahdollista saada oikeuden päätöksellä myös takautuvasti vuoden ajalta ennen kanteen nostamista.