Olen huolestunut äitini tekemästä hoitotahdosta hänen jouduttuaan sairaalaan. Hänen hoitotahtonsa kieltää hoidon pitkittämisen koneellisesti. Lääkärin mielestä nopea parantuminen ei ole mahdollista ja hengityskoneen tarve tulisi pian olemaan akuutti. Mielestäni hengityskoneen käyttöönotto olisi hyvä ajatus. Voinko lähiomaisena vaikuttaa asiaan?

 

Potilasta hoidettaessa on noudatettava potilaan omaa tahtoa ja tärkeissä päätöksissä on kysyttävä potilaan mielipidettä. Potilaan kieltäytyessä jostain hoidosta, on häntä hoidettava mahdollisuuksien mukaan toisella tavalla. Jos potilasta itseään ei voida kuulla tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi, on kuultava tämän lähiomaisia, tai potilaan määräämää laillista edustajaa.

Myös hoitotestamenttina tunnettu hoitotahto on henkilön oma näkemys, siitä kuinka häntä tulisi hoitaa erilaisissa usein tajuttomuuteen liittyvissä tilanteissa. Hoitotahto mahdollistaa potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen tilanteessa, jossa potilas ei enää voi antaa pätevää tahdonilmaisua. Potilaan tekemää hoitotahtoa on noudatettava häntä hoidettaessa.

Hoitotahto voidaan antaa kirjallisena tai suullisena. Hoitotahdolle ei ole määrämuotoa, mutta se on kuitenkin järkevintä tehdä kirjallisena, sillä suullinen versio on ymmärrettävästi vaikeampi tulkita. Hoitotahto voidaan tehdä todistajien läsnä ollessa. Tällöin kyseiset todistajatkin voivat tarvittaessa kertoa hoitotahdon olemassaolosta. Hoitotahdon olemassaolosta voi olla tieto lompakossa tai muussa aina mukana olevassa henkilökohtaisessa tavarassa, tällöin hoitohenkilökunta saa tiedon hoitotahdon olemassaolosta äkillisissäkin tilanteissa.

Kirjallisetkin hoitotahdot ovat usein tulkinnanvaraisia, sillä moni terveen henkilön ilmaisu ei sovellukaan suoraan tilanteeseen potilaana. Hoitoon joutumisen syyt ovat myös monimuotoisia ja hoitotahdossa ei aina ollakaan varauduttu kyseiseen tilanteeseen. Yksinkertaisimmillaan hoitotahto antaa kuitenkin yleisempiä ohjeita, kuten määräyksen potilaan elämää pidentävien hoitojen jatkamisesta tilanteessa, jossa nopeaa paranemista ei ole odotettavissa.

Lähiomaisilla on oikeus antaa mielipiteensä potilaan hoidosta, jos potilas ei itse voi antaa tahdonilmaisua. Lääkärin on kuitenkin hoidettava potilasta potilaan oman tahdon mukaisesti, niin pitkälle kuin se on mahdollista. Kysyjän tilanteessa hänen äitinsä hoitotahto menee omaisten mielipiteen yli. Hoitotahdon kieltäessä elämän koneellisen pidentämisen, lääkäri ei voi sellaisia hoitoja määrätä.