Olen saanut perinnöksi isältäni hänen muun omaisuutensa lisäksi metsästysmökin. Isäni on kuitenkin testamentannut mökin käyttöoikeuden vanhalle metsästysseuralleen seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Itseäni ei metsästys kiinnosta ja suunnittelen mökin myymistäkin, sillä sen kunnossapito maksaisi varmasti minulle. Miten voin toimia tässä tilanteessa?

Testamentissa on mahdollista määrätä koko omaisuuden tai vain tietyn osan käyttöoikeudesta. Käyttöoikeuden saaja saa oikeuden käyttää omaisuutta ja voi nostaa kanteen, jos joku tätä käyttöoikeutta häiritsee. Omaisuuden omistusoikeudesta voidaan määrätä erikseen testamentissa, mutta ilman määräystä se menee lakimääräiselle perilliselle. Omaisuudesta on myös mahdollista antaa määräys, jonka mukaan se ei ole kenenkään hallussa käyttöoikeuden aikana.

Perillisillä on oikeus lakiosaan, joka on puolet perilliselle normaalitilanteessa tulevasta perintöosasta. Perillisien on saatava lakiosansa käyttöoikeuden tapaisista rajoituksista vapaana. Ongelmaa ei kuitenkaan tule, jos lakiosa voidaan antaa käyttöoikeudesta vapaasta jäämistöstä. Tällöin lakiosaperillinen voi saada käyttöoikeudesta vapaata ja sen alaista omaisuutta. Molemmat luovat perintöverovelvollisuuden, vaikka toista perillinen ei pääse heti hyödyntämään.

Käyttöoikeuden haltija ei voi myydä tai testamentata omaisuutta eteenpäin. Haltija on velvollinen hoitamaan omaisuutta huolellisesti ja olemaan sekoittamatta sitä omaan omaisuuteensa. Käyttöoikeuden aikana syntyvät omaisuuden ylläpitoon tarpeelliset kustannukset tulee kattaa omaisuudesta saadulla tulolla. Omaisuutta on mahdollista realisoida, jos tämä on tarpeellista kunnossapidon mahdollistamiseksi. Käyttöoikeuden haltija vastaa kuitenkin itse omaan käyttöönsä liittyvistä kustannuksista, kuten vesimaksuista ja sähkölaskuista.

Käyttöoikeuden alaisen omaisuuden omistaja ei voi myydä tai pantata omaisuutta ilman käyttöoikeuden haltijan tai oikeuden antamaa lupaa. Testamentin tekijä voi testamentissaan laajentaa omistajan oikeuksia jolloin myyntikin voi olla mahdollista.

Kysyjän tilanteessa isä on voinut testamentata mökin käyttöoikeuden, jos kysyjä on saanut lakiosansa muusta jäämistöstä. Kysyjälle ei kuitenkaan aiheudu perintöveron lisäksi muita kuluja mökistä, sillä metsästysseura on velvollinen hoitamaan mökkiä käyttöoikeutensa ajan. Jos tämä velvollisuus laiminlyödään, perillinen voi nostaa kanteen korvauksen saamiseksi.