Testamentti

Fiducius > Testamentti

Testamentin löytyminen vaatii perinnönjaon oikaisua

Minä ja muutama sukulaiseni jaoimme veljeltäni jääneen perinnön jo seitsemän vuotta sitten. Nyt kuitenkin eräs veljeni ystäväksi esittäytynyt henkilö on tuonut tietoomme testamentin, jota hän väittää veljemme tekemäksi. Vaikka minulle heräsikin pieni epäilys, niin testamentti vaikuttaa täysin oikealta. Mitä tässä tilanteessa tapahtuu, kun perinnönjaosta on kuitenkin pitkä aika, ja jaettua omaisuutta on jo käytetty? […]

Rikos voi johtaa perinnön menettämiseen

Yksi minun ja vaimoni pojista on ajautunut elämässään huonommalle tielle. Vaikka olemme yrittäneet auttaa häntä, hän on viimeisien vuosien aikana syyllistynyt koko ajan vakavampiin rikoksiin. Tämä on aiheuttanut minulle, vaimolleni ja muille lapsillemme häpeää ja surua. Haluaisimme vaimoni kanssa varmistaa, ettei hän saa perintöä meidän jälkeemme. Onko tämä mahdollista? […]

Käyttöoikeuden haltija vastaa omaisuuden hoidosta

Olen saanut perinnöksi isältäni hänen muun omaisuutensa lisäksi metsästysmökin. Isäni on kuitenkin testamentannut mökin käyttöoikeuden vanhalle metsästysseuralleen seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Itseäni ei metsästys kiinnosta ja suunnittelen mökin myymistäkin, sillä sen kunnossapito maksaisi varmasti minulle. Miten voin toimia tässä tilanteessa? Testamentissa on mahdollista määrätä koko omaisuuden tai vain tietyn osan käyttöoikeudesta. Käyttöoikeuden saaja saa oikeuden käyttää omaisuutta ja voi nostaa kanteen, [...]

Potilaalla on oikeus määrätä hoidostaan

Olen huolestunut äitini tekemästä hoitotahdosta hänen jouduttuaan sairaalaan. Hänen hoitotahtonsa kieltää hoidon pitkittämisen koneellisesti. Lääkärin mielestä nopea parantuminen ei ole mahdollista ja hengityskoneen tarve tulisi pian olemaan akuutti. Mielestäni hengityskoneen käyttöönotto olisi hyvä ajatus. Voinko lähiomaisena vaikuttaa asiaan?   Potilasta hoidettaessa on noudatettava potilaan omaa tahtoa ja tärkeissä päätöksissä on kysyttävä potilaan mielipidettä. Potilaan kieltäytyessä jostain hoidosta, on häntä hoidettava [...]

Kaksi testamenttia – Kumpi pätee?

Ystäväni menehtyi ja selvisi, että hän on laatinut eläessään kaksi testamenttia. Hän määräsi aikaisemmassa testamentissaan koko omaisuutensa minun hyväkseni, mutta jälkimmäisessä testamentissaan omistamansa kiinteistönsä avopuolisonsa omistukseen. Kumpaa testamenttia tällaisessa tilanteessa tulee noudattaa? […]

2017-06-15T07:31:16+03:00Testamentti|

Sallittuja ja kiellettyjä testamenttiehtoja

Aion testamentata koko omaisuuteni pojan pojalleni. Minun mielestäni hänen pitäisi mennä naimisiin. Haluan asettaa tämän ehdoksi sille, että hän saa perinnön. Onko tällainen ehto sallittu testamentissa tai voidaanko testamentinsaajalle ylipäänsä asettaa erinäisiä käskyjä tai muita ehtoja? […]

2017-02-14T13:32:06+02:00Testamentti|

Testamentista luopuminen – kuka tulee sijaan?

Vanhemmil­lani oli tes­ta­mentti, jolla he jät­tivät mi­nul­le omako­ti­ta­lo­kiin­teis­tön­sä. Nyt vanhempie­ni kuoltua luo­vuin tes­ta­mentista las­teni hy­väk­si, ja sisa­ruk­seni ovat vaa­ti­neet la­kiosiaan. Pe­sissä on kiin­teis­tön li­säk­si riit­tä­västi mui­ta va­roja la­kiosien maksa­miseksi, mutta nyt sisa­ruk­seni väit­tä­vät, että mi­nun luo­vut­tua­ni tes­ta­mentista kiin­teis­tö me­nisi sisa­ruk­sil­leni eikä lap­sil­leni. On­ko to­del­la­kin näin? […]

Go to Top