Aion testamentata koko omaisuuteni pojan pojalleni. Minun mielestäni hänen pitäisi mennä naimisiin. Haluan asettaa tämän ehdoksi sille, että hän saa perinnön. Onko tällainen ehto sallittu testamentissa tai voidaanko testamentinsaajalle ylipäänsä asettaa erinäisiä käskyjä tai muita ehtoja?

Testamenttiin saa asettaa ehtoja perimiselle, jos ehdot ovat oikeusjärjestyksen hyväksymiä. Testamentti voi sisältää kieltäviä tai käskeviä ehtoja. Esimerkkinä kieltävästä ehdosta voidaan pitää ehtoa, jonka mukaan perillinen perii kiinteistön sillä edellytyksellä, että sitä ei luovuteta eteenpäin seuraavaan kymmeneen vuoteen. Käskevä ehto voisi taas olla esimerkiksi sellainen, jolla perillinen velvoitetaan huolehtimaan haudan kunnosta perinnön saamiseksi.

Kyseessä voi myös olla tilanne, jossa lakiosaperilliselle annetaan esinekohtaisesti määritetty omaisuus, esimerkiksi asunto tai mökki. Samalla voidaan testamentissa esittää toivomus, että lakiosaperillinen ei vaatisi lakiosaansa. Tällaista toivomusta voidaan pitää enemmän perinnönjako-ohjeena eikä niinkään ehtona itse perinnölle. Kyseisessä tilanteessa lakiosaperillinen saisi vaatia silti lakiosaansa, ellei hänelle määrätty esinekohtainen omaisuus ole suurempi tai yhtä suuri kuin hänen lakiosansa. Sallittua on myös asettaa ehto, jonka mukaan perillisen täytyy huolehtia testamentin tekijästä tämän vielä eläessä. Jos tällaista hoitoehtoa laiminlyö, seurauksena on oikeuden menetys testamentissa luvattuun perintöön.

Kielletty ehto testamentissa on ensinnäkin ehto, joka on lain vastainen. Testamentin tekijä ei voi velvoittaa perillistä esimerkiksi ryöstämään pankkia, jotta saisi perinnön. Kiellettynä ehtona on pidettävä myös hyvän tavan vastaista ehtoa. Hyvän tavan vastainen ehto voisi olla esimerkiksi sellainen, jonka toteutuminen edellyttäisi jotain häpeällistä tai siveetöntä toimintaa. Myös perus- ja ihmisoikeuksia rajoittava ehto on hyvän tavan vastainen ja näin mitätön. Ehto rikkoo perus- ja ihmisoikeuksia esimerkiksi tilanteissa, jossa perillistä velvoitetaan menemään tietyn henkilön kanssa naimisiin, olemaan menemättä ollenkaan naimisiin tai vaikka liittymään johonkin tiettyyn järjestöön. Yleisesti voidaan sanoa, että testamentin laatija ei voi ehdoilla puuttua perillisen henkilökohtaisiin valintoihin.

Jos ehto on lain tai hyvän tavan vastainen, ehto on mitätön, eli sillä ei ole mitään vaikutusta. Myös mahdottomia tai kohtuuttomia ehtoja voidaan pitää kiellettyinä ja näin myös mitättöminä.