Vuokraamassani asunnossa on ilmennyt sisäilmaongelmia. Pian sisään muuttamisen jälkeen aloin saamaan hengitystieoireita, jotka viittaisivat home- tai muuhun sisäilmaongelmaan. Asunnossa on myös omituinen pistävä haju, joka ei lähde, vaikka olen tuulettanut asunnon. En haluaisi muuttaa pois, sillä asunto on työpaikkani vuoksi tärkeällä paikalla. Mitä voisin asialle tehdä, kun vuokranantajani ei tunnu ottavani huoltani todesta?


Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alussa ja aikana oltava sellaisessa kunnossa, kuin vuokralainen voi asunnon iän, alueen asuntokannan kunnon ja muiden paikallisten olosuhteiden mukaan kohtuudella vaatia. Vuokranantaja on pääasiallisesti vastuussa huoneiston kunnosta vuokrasuhteen aikana, vaikka vuokrasopimuksessa onkin mahdollista sopia joidenkin kunnossapitotöiden kuulumisesta vuokralaiselle. Vuokralainen voi aina kohtuudella vaatia, ettei asunnosta aiheudu terveyshaittaa.

Kun huoneiston kunto ei vastaakaan vuokralaisen kohtuullisia odotuksia, on kyse sopimusvirheestä. Tällaisia huoneiston kunnon ongelmia ovat erinäiset huoneiston asumis- ja terveyshaitat, kuten sisäilmaongelmat. Vuokralaisen tulee ilmoittaa huoneiston ongelmasta vuokranantajalle ja isännöitsijälle. Ilmoituksen saatuaan vuokranantaja on velvollinen korjaamaan puutteen. Vuokranantajan laiminlyönti ongelman selvittämisessä ja korjaamisessa voi johtaa korvausvastuuhun vuokralaista kohtaan. Vuokralainen voi halutessaan korjata itse puutteen vuokranantajan kustannuksella, mutta kulujen tulee tällöin olla kohtuulliset.

Vuokralaisella on oikeus saada alennusta vuokrasta ajalta, jolla asunto ei ole sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vuokralaisella ei kuitenkaan ole tätä oikeutta, jos puutteellinen kunto johtuu hänen omasta laiminlyönnistään. Jos huoneiston käytöstä aiheutuu vaaraa asukkaiden terveydelle, on vuokralaisella oikeus purkaa vuokrasopimus heti. Oikeus purkaa vuokrasopimus voi olla mahdollinen myös pienemmästäkin haitasta, jos vuokranantaja ei suorita sen vaatimia toimenpiteitä.

Isännöitsijän ja vuokranantajan laiminlyödessä selvitysvastuun huoneiston ongelmasta, voisi vuokralainen ottaa yhteyttä kunnalliseen terveystarkastajaan. Terveystarkastaja voi antaa lausunnon huoneiston sisäilmaongelmasta ja korjauskehotuksen siitä vastuussa olevalle. Tämän jälkeen vuokranantaja todennäköisesti aloittaa korjaustyöt ja vuokralainen voi vaatia alennettua vuokraa sisäilmaongelman ajalta. Jos terveysviranomaisen lausuntokaan ei riitä aloittamaan toimenpiteitä, on syytä esittää vaatimus oikeusteitse.