Työskentelen tällä hetkellä toiminimiyrittäjänä eräässä kampaamossa, eli minulla on niin sanottu vuokratuoli. Mielestäni toimin kuitenkin työntekijään rinnastettavassa asemassa suhteessa vuokranantajana olevaan kampaamoyritykseen. Onko minulla työntekijän oikeudet suhteessa kampaamoyritykseen?

Verottaja tai tuomioistuin saattaa katsoa työsuhteiksi sellaiset sopimukset, joissa sopimuksen ehdot on määritelty todella tiukoiksi vuokratuoliyrittäjän kannalta. Kampaamon ja kampaajan välisissä sopimuksissa ei saisi esimerkiksi määritellä työaikaa, lomia tai taukoja. Aukioloista ja muista järjestelyistä tulisi sen sijaan sopia erikseen. Lisäksi liian pienellä vuokralla työskentelevän yrittäjän voidaan tulkita olevan työntekijä.

Jotta osapuolten laatima sopimus vastaisi osapuolten tarkoitusta, kannattaa heidän huomioida seuraavat seikat jo sopimusta laadittaessa välttyäkseen sopimussuhteen katsomiselta työsuhteeksi.

Ensinnäkin on tärkeää ottaa huomioon niin kutsutut muodolliset tunnusmerkit, jotka liittyvät yritystoiminnan aloittamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Jos työtä tekee yrittäjä, joka on itse hoitanut yritystoiminnan aloittamisen ja yrittäjänä toimimiseen liittyvät velvoitteet kuntoon, katsotaan kyseessä olevan yleensä toimeksiantosuhde. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjä tekee toimeksisaajana töitä toiselle yritykselle eli toimeksiantajalle, eikä kyseessä ole tällöin työsuhde. Toimeksiantosuhteen tunnusmerkkeihin kuuluu myös se, että toimeksisaaja kustantaa itse pakolliset sosiaalivakuutukset. Työsuhteen kohdalla taas työnantajan on esimerkiksi järjestettävä työntekijälle pakollinen vakuutusturva. Siten, jos työn teettäjä on ottanut työn suorittajalle lakisääteisiä vakuutuksia, osoittaa se vahvasti siihen suuntaan, että kyseessä on työsuhde.

Lisäksi on otettava huomioon niin sanotut työsuhteen tosiasialliset tunnusmerkit. Nämä liittyvät niin työn suorittamisen itsenäisyyteen, johtoon ja valvontaan, vastuuseen, irtisanomisen ehtoihin, kilpailukieltoon kuin esimerkiksi työskentelypaikkaankin. Toimeksiantosuhteessa toimeksisaajan oikeutta tehdä sopimuksia muiden kanssa ei ole yleensä rajoitettu toisin kuin työntekijän kohdalla, joka ei lain mukaan ole lähtökohtaisesti oikeutettu tekemään työnantajansa kanssa kilpailevia sopimuksia.

Yleisesti ottaen mitä enemmän vapauksia kampaajalla sopimuksen perusteella on, sitä todennäköisempää myös on, että kyseessä on muu kuin työsuhde. Lopputulos kuitenkin ratkeaa aina tapauskohtaisella kokonaisarviolla.