Vuokrasimme internetistä perheellemme kesämökin pidennetyksi viikonlopuksi heinäkuun lopulle. Olen lukenut joitakin kauhutarinoita vuokramökeistä, jotka ovat osoittautuneet aivan toisenlaisiksi kuin mitä oli markkinoitu. Haluaisinkin varautua pahimpaan ja kysyä, että miten meidän kannattaisi toimia, jos vuokraamamme mökki ei vastaakaan sovittua?

Riitatilanteiden todennäköisyyden vähentämiseksi kannattaa jo mökin vuokraamisesta sopia kattavasti vuokralaisen ja vuokranantajan kesken kirjallisella sopimuksella, johon merkitään sopimuksen osapuolet, yhteystiedot, vuokrauksen kohde ja kunto, sopimuksen kesto, vuokran ja vakuuden määrä sekä muut mahdolliset maksut ja ehdot. Lisäksi mökkiä vuokratessa varausehdot on syytä käydä läpi huolella, sillä useisiin verkko-ostoksiin sisältyvää 14 vuorokauden peruuttamisoikeutta ei sovelleta majoituspalveluihin. Kuitenkin, useat majoituspalvelut antavat sopimusehdoissaan kuluttajille mahdollisuuden varauksen peruuttamiseen tai siirtämiseen. Peruuttamisajankohdat saattavat vaihdella kuitenkin sen mukaan, mitä lähempänä mökki on tarkoitus vuokrata.

Mökille ensimmäistä kertaa saavuttaessa on suositeltavaa tarkistaa, ovatko mökin kunto ja varustelu sopimuksen mukaisia. Mökin voi myös kuvata ja näin varmistaa, että mahdollisessa riitatilanteessa on todistusaineistoa epäkohdista. Jos vuokrattu mökki ei vastaakaan sovittua, kannattaa mökissä ilmenneistä puutteista ilmoittaa mökin vuokraajalle saman tien. Tämä johtuu siitä, että mökin vuokraajalle tulee antaa mahdollisuus korjata puitteet. Joka tapauksessa vuokralaisen olisi suositeltavaa tehdä vuokraajalle korvausvaatimus myös kirjallisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Reklamaatio kannattaa tehdä mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta, ja siitä tulisi käydä ilmi selkeästi, mistä on kysymys ja mitä vaatimuksia asiassa on.

Jos virhettä tai puutetta ei kyetä korjaamaan, on vuokraajalla oikeus vaatia hinnanalennusta hyvitykseksi. Lisäksi on mahdollista, että vuokralaiselle aiheutuu asiasta sellaisia lisäkuluja, joista voi vaatia vahingonkorvausta vuokranantajalta. Tarvittaessa koko sopimus voidaan purkaa, mutta yleensä ainoastaan silloin, kun mökki ei vastaa lainkaan sovittua ja eroavaisuudet ovat siten merkittävät.

Mikäli sopua vuokralaisen ja vuokranantajan välille ei synny, voidaan riita saattaa käräjäoikeuden taikka kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautamenettely on maksuton ja kuluriskitön, mutta kuluttajariitalautakunnan antama ratkaisu ei ole pakkotäytäntöönpanokelpoinen kuten käräjäoikeuden tuomio.