Ostin uuden puhelimen Ranskasta verkkokaupasta. Huomasin puhelimen kotiin saatuani, että se on viallinen. Myyjä ei kuitenkaan suostu korjaamaan puhelintani. Onko minun mahdollista saada asia ratkaistua ilman oikeudenkäyntiä?

Kun kuluttaja kohtaa ongelman toisesta Euroopan maasta ostettuun tuotteeseen liittyen, eikä hän ole saanut asiaan ratkaisua huolimatta yhteydenotosta tuotteen myyjään, kannattaa hänen ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen. Euroopan kuluttajakeskus on Suomessa verkkovälitteisen riidanratkaisun eli niin kutsutun ODR:n (Online Dispute Resolution) yhteyspisteenä rajat ylittävän kaupan ongelmissa ja muissa kysymyksissä. Se antaa neuvoja ja tietoja kuluttajan oikeuksista sekä ohjeistaa tilanteissa, joissa ODR-foorumi ei esimerkiksi sääntöjensä vuoksi pysty käsittelemään käsillä olevaa asiaa.

Kuluttajan ei ole suinkaan pakko turvautua oikeudenkäyntiin oikeuksiinsa pääsemiseksi, vaan hän voi ODR:n kautta saattaa verkossa tehtyä ostosta tai sopimusta koskevan riita-asiansa tuomioistuimen ulkopuolisen riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi yrityksen kotimaassa. Valitusta ei kuitenkaan kannata tehdä kyseiselle foorumille ennen valituksen lähettämistä tavaran myyjälle tai palvelun tarjoajalle. Kuluttajariidan katsotaankin olevan kyseessä vasta silloin, kun yritys on vastannut kuluttajan tekemään vastaukseen eivätkä osapuolet tästäkään huolimatta ole löytäneet yhteistä ratkaisua asiaan.

ODR:n ominaisuuksiin lukeutuu myös se, että foorumilla on useita vaihtoehtoisia elimiä, jonne osapuolet voivat viedä asiansa ratkaistavaksi. Verkosta löytyykin kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet, jotka noudattavat tiettyjä vaatimuksia ja periaatteita. Suomessa tällaisiin riidanratkaisuelimiin lukeutuvat Kuluttajariitalautakunta, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE sekä Liikennevahinkolautakunta.

Asian käsittely riidanratkaisuelimessä on yleensä halvempaa, epämuodollisempaa sekä nopeampaa kuin tuomioistuimessa. Menettely etenee käytännössä neljässä vaiheessa, joihin kuuluvat valituksen tekeminen riidanratkaisuelimeen, riidanratkaisuelimestä sopiminen, valituksen käsittely ja valituksen päättäminen asian ratkaisemiseen. Riidanratkaisuelin antaa ratkaisunsa pääsääntöisesti 90 päivän kuluessa saatuaan kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat selvitykset haltuunsa. Määräajan alkamisesta kerrotaan kuluttajalle kuitenkin vielä erikseen.

Käsillä olevassa tapauksessa kysyjän onkin suositeltavaa ottaa yhteyttä Euroopan kuluttajakeskukseen, mitä kautta hän voi saattaa ostamaansa tuotteeseen liittyvän riidan riidanratkaisutoimielimen ratkaistavaksi.