Tilasin verkkokaupasta lapselleni juhlapuvun. Kun sain vaatteet kotiin, huomasimme, että puku oli liian pieni. Kauppa ei palauttanut tuotteesta maksamaani hintaa tai korvannut postikuluja vedoten siihen, ettei tuote ollut myyntikuntoinen. Mitä minun tulisi tehdä?

Jos kuluttaja peruuttaa etämyyntisopimuksen, tulee hänen ilmoittaa asiasta peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinoharjoittajalle 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Ilmoituksen tekemisen jälkeen kuluttajan tulee palauttaa tavara 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jos elinkeinoharjoittaja ei ole sitoutunut noutamaan tavaraa itse. Elinkeinoharjoittajan tulee palauttaa se, mitä hinnasta on maksettu, viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta.

Vastaanotettuaan tavaran kuluttajan on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä niin kauan, kunnes hän on tehnyt päätöksen tavaran pitämisestä. Jos kuluttaja päättää kuitenkin tavaran käytön jälkeen peruuttaa sopimuksen, tulee hänen vastata tavaran arvon alentumisesta. Tavaraa ei katsota olevan otettu käyttöön, jos sitä on käsitelty vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi.

Jos tavaraa on käytetty ennen sen palauttamista takaisin myyjälle ja sen arvo on alentunut esimerkiksi siten, että vaatteeseen on tullut tahroja, tulee kuluttajan edellä mainitun mukaisesti vastata arvon alentumisesta. Arvon alentuminen tulee määrittää kohtuuden mukaan. Vasta silloin, kun tavara on käyttämisen johdosta tullut myyntikelvottomaksi, tulee kuluttajan vastata sen koko arvolla.

Elinkeinonharjoittajalla ei ole velvollisuutta korvata tavaran palauttamisesta aiheutuneita postikuluja, mikäli tavara on virheetön ja palautus on tehty ainoastaan etämyynnin peruuttamisoikeuden perusteella. Kuitenkin silloin kun kuluttajalle ei ole annettu tietoa palauttamiskuluista ja niiden määrästä ennen sopimuksen solmimista, on elinkeinoharjoittajan vastuulla vastata tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista.

Kysyjän antamista tiedoista ei ilmene, miksi kauppa on katsonut tuotteen olleen myyntikelvoton. On selvää, että pelkkä vaatteen kokeileminen ja koon toteaminen ei tee vaatteesta myyntikelvotonta. Kysyjän kannattaisi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, ja jos tämä ei tuota tulosta, tehdä valitus kuluttajariitalautakuntaan. Valitukseen tulee liittää kaupan kanssa mahdollisesti käyty kirjeenvaihto ja muu asiakirja-aineisto, kuten tilausvahvistus.