Haluaisin myydä vapaa-ajan kiinteistöni tyttärelleni niin, ettei hänen tarvitsisi maksaa siitä veroja. Mitä seikkoja minun tulisi ottaa tässä huomioon?

Jos omaisuuden myy liian alhaisella kauppahinnalla, voi verottaja tulkita kaupan lahjaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos omaisuus myydään käypää arvoa alhaisemmalla hinnalla, voi ostaja joutua maksamaan lahjaveroa.  Käypää hintaa ei yleensä pysty arvioimaan verotusarvon perusteella, vaan sen selvittämiseen kannattaa käyttää vertailukauppoja tai kiinteistönvälittäjän arviota.

Lahjaveroa ei joudu maksamaan silloin, kun käyvästä arvosta otetaan pois alle neljännes. Tämä johtuu siitä, että kauppa katsotaan lahjaluonteiseksi vasta silloin, kun vastike on enintään 75 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta. Tällöin käyvän hinnan ja vastikkeen välinen ero katsotaan veronalaiseksi lahjaksi. Tällaisessa tapauksessa tulee tehdä lahjaveroilmoitus Verohallinnolle, koska kyseessä on lahjaluonteinen kauppa.

Kiinteistökauppaan voi liittyä myös muita veroseuraamuksia. Pääsääntöisesti ostaja on velvollinen suorittamaan kiinteistökaupan perusteella varainsiirtoveroa, jonka määrä on neljä prosenttia kauppahinnasta. Lisäksi myyjälle voi tulla maksettavaksi luovutusvoittoveroa.

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy silloin, kun kiinteistö myydään korkeammalla hinnalla kuin millä se on hankittu. Veron määrän laskemiseen on mahdollista käyttää kahta eri tapaa. Ensimmäisen tavan mukaan myyntivoitto lasketaan vähentämällä luovutushinnasta hankintameno, kuten kiinteistöstä maksettu kauppahinta, sekä voiton hankkimisesta aiheutuneet menot, kuten kiinteistövälittäjälle maksettu myyntipalkkio. Toinen tapa laskea luovutusvoitto on vähentää luovutushinnasta hankintameno-olettama, joka on 40 prosenttia, jos omaisuus on ollut omistuksessa vähintään 10 vuotta. Jos omaisuus on omistettu alle 10 vuotta, on hankintameno-olettama 20 prosenttia. Verovelvollinen on oikeutettu kannaltaan edullisempaan laskentatapaan.

Jos kysyjä haluaa ennakolta varmistua siitä, ettei hänen tyttärensä joudu maksamaan kiinteistöstä lahjaveroa, on hänen mahdollista hakea Verohallinnolta maksullinen ennakkoratkaisu. Tällöin hakijan tulee esittää riittävän yksityiskohtainen selvitys aikomastaan kaupasta. Lisäksi edellytetään, että verokohtelu on hakijalle epävarma, ja että asia tulisi ratkaistuksi viimeistään verotuksen yhteydessä. Ennakkoratkaisun hakeminen mahdollistaa tällöin veroseuraamusten arvioimisen ennen kuin kauppa on solmittu.