Tein vuoden määräaikaisen kuntoilusopimuksen kuntosalille, enkä ole siellä paljoa käynyt innostukseni lopahdettua. Onnistuuko tällaisen sopimuksen irtisanominen mitenkään määräaikaisuudesta huolimatta?

Määräaikainen sopimus sovitaan aina tietyn sopimuskauden pituiseksi. Määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta voi aiheutua yritykselle kustannuksia, ja siksi pääsääntö on, että määräaikainen sopimus loppuu vasta sopimuskauden päätyttyä. Kuluttaja ei voi sopimuksen sovittuaan irtisanoa sitä kesken sopimuskauden muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Jos kuluttaja ilman erityistä syytä haluaa irtisanoa määräaikaisen sopimuksen kesken sopimuskauden, yritys voi kohtuuden rajoissa määritellä, millä ehdoilla se irtisanomisen hyväksyy. Yrityksellä voi joissakin tilanteissa olla oikeus kohtuulliseen korvaukseen kustannuksista, mitkä johtuvat ennenaikaisesta irtisanomisesta. Korvauskustannusten tulee vastata niitä kustannuksia, joita sopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden aiheuttaa yritykselle.

Toinen poikkeus pääsääntöön on tilanne, jossa kuluttaja on joutunut maksuvaikeuksiin merkittävän ja ennakoimattoman elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Tällaiseksi elämäntilanteen muutokseksi voitaisiin laskea esimerkiksi työttömyys, pitkäaikainen sairaus, vammautuminen tai joku muu itsestä riippumaton syy. Näiden lisäksi kuntosalin pitäisi hyväksyä irtisanomisperusteeksi raskaus, asepalvelus tai muutto toiselle paikkakunnalle.

Useimmat kuntokeskukset tarjoavat myös mahdollisuutta kuntosalikortin keskeyttämiselle esimerkiksi flunssan tai pienen loukkaantumisen vuoksi. Keskeyttäminen, eli kortin ”tauolle laittaminen” tarkoittaa sitä, että oikeus käyttää kuntosalia on hetkellisesti tauolla. Tällöin myöskään kuntosalikortin voimassaolopäivät eivät kulu. Tällainen mahdollisuus vaihtelee kuitenkin kuntosaleittain ja siitä kannattaa ottaa selvää sopimusta tehdessä. On tavanomaista, että kuntosalit rajoittavat taukojen määrän muutamaan kappaleeseen estääkseen taukomahdollisuuden hyväksikäytön.

Kuntosalisopimusta tehdessä kannattaa ottaa selvää, katkeaako määräaikainen sopimus automaattisesti määräajan päätyttyä vai muuttuuko se jatkuvaksi sopimukseksi. Useimmat kuntosalisopimukset voi irtisanoa määräajan päätyttyä milloin tahansa. Jos kuitenkin määräaikainen sopimus päättyessään muuttuu jatkuvaksi, kannattaa ottaa selvää, kuinka pitkä irtisanomisaika tällöin on. Kuntosalijäsenyyden lopettamisesta tulee ilmoittaa aina erikseen. Pelkästään laskun maksamatta jättäminen ei riitä katkaisemaan sopimusta.