Myin entisen asuntoni ostajalle, joka sittemmin vaati hinnanalennusta rakennusvirheen vuoksi. Olin kuitenkin kertonut kyseisestä viasta välittäjälle, joka ei ollut maininnut asiasta ostajalle. Sovimme asian ostajan kanssa siten, että maksoin hänelle hinnanalennusta puolet vaaditusta 5 000 eurosta. Olen vaatinut välittäjää korvaamaan minulle vahingon, mutta välittäjä on ilmoittanut välitysliikkeensä olevan maksukyvytön. Mitä voisin tehdä?

Kiinteistönvälitysliike on lain mukaan velvollinen ottamaan vastuuvakuutuksen asiakkaittensa suojaksi. Jos välitysliikkeelle syntyy korvausvelvollisuus kolmatta osapuolta kuten asiakasta kohtaan, vastuuvakuutuksen antanut vakuuttaja suorittaa korvauksen välitysliikkeen puolesta. Vastuuvakuutus siis suojaa sekä välitysliikettä että sen asiakasta, sillä välitysliike välttää vahingonkorvauksen maksamisen ja asiakas saa varmasti korvauksensa.

Yleisesti ottaen vahinkoa kärsinyt asiakas ei automaattisesti saa oikeutta vaatia korvausta suoraan vakuutuksenantajalta, vaan korvausta on ensisijaisesti haettava vahingon aiheuttaneelta yritykseltä. Eräissä tilanteissa korvauksen hakeminen suoraan vakuutuksenantajalta on kuitenkin mahdollista. Tällainen tilanne on kyseessä, kun velvollisuus ottaa vastuuvakuutus on kirjattu lakiin tai tästä on jonkin viranomaisen antama määräys. Esimerkiksi kiinteistönvälitysliikkeen ollessa kyseessä oikeus vaatia korvausta suoraan vakuuttajalta perustuu lakisääteiseen vakuuttamisvelvollisuuteen.

Toinen tärkeä tilanne, jossa kuluttaja voi vaatia vakuutuskorvauksen maksamista suoraan vakuuttajalta, liittyy elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyyteen. Elinkeinonharjoittajan ollessa konkurssissa tai muuten maksukyvytön vahingonkorvausten periminen vahingon aiheuttajalta voi olla mahdotonta. Tällöin vahingonkärsijä voi vaatia korvausta suoraan vakuutuksenantajalta.

Kuluttajalla on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutuksenantajalta myös silloin, jos elinkeinonharjoittaja on kertonut vakuutuksesta toimintaansa koskevassa mainonnassa.

Kysyjän tapauksessa vaikuttaisi siltä, että peruste esittää vahingonkorvausvaatimus välittäjää kohtaan on olemassa. Välittäjällä on velvollisuus ilmoittaa kaikki myyjän hänelle ilmoittamat kaupan kohteen viat ostajalle. Mikäli kysyjän on ollut perusteltua korvata ostajalle maksamansa hinnanalennus välittäjän laiminlyönnin vuoksi, on välittäjän korvausvelvollisuus kysyjää kohtaan todennäköinen. Koska kysyjälle on vahinkoa aiheuttanut kiinteistönvälitysliike, jolla on lakimääräinen vastuuvakuutusvelvollisuus, on kysyjän mahdollista vaatia korvausta suoraan välitysliikkeen vastuuvakuutusyhtiöltä.