Olen tehnyt vuokrasopimuksen yksityisen vuokranantajan kanssa. Minun tuli sopimuksen mukaan saada asunto hallintaani 1.8., mutta vuokranantaja on ilmoittanut nykyisen asukkaan muuttavan pois vasta elokuun loppuun mennessä ja asunnon vapautuvan siten vasta 1.9. Voinko purkaa vuokrasopimuksen jo ennakollisesti ja vaatia korvausta sen perusteella, että en saa asuntoa hallintaani sovittuna päivänä? Myöhästyin tosin itsekin vuokravakuuden maksamisen suhteen parilla päivällä, mutta vuokranantaja ei tähän puuttunut mitenkään.

Vuokrasuhteissa kuten kaikissa muissakin sopimussuhteissa noudatetaan sopimuksen sitovuuden periaatetta. Sen mukaan sovitut asiat tulee pitää uhalla, että sopimuskumppani voi vaatia esimerkiksi vahingonkorvausta taikka ääritapauksessa purkaa sopimuksen.

Vuokranantajan tulee luovuttaa asunto vuokralaisen haltuun vuokrasopimuksessa sovittuna päivänä. Jos huoneistoa ei jostain syystä voida ottaa käyttöön sopimuksen mukaisena päivänä, voi vuokralaisella olla oikeus purkaa vuokrasopimus. Oikeus sopimuksen purkamiseen edellyttää kuitenkin huoneiston haltuun saamisen viivästyksestä aiheutunutta oleellista haittaa vuokralaiselle. Purkaminen on mahdollista tehdä jo ennakollisesti, jos on ilmeistä, että huoneiston hallintaan saaminen tulee viivästymään.

Vuokralaisella on oikeus vaatia vahingonkorvausta, jos asunnon käyttöön ottaminen viivästyy vuokranantajan toimenpiteestä johtuen. Vuokranantaja vapautuu korvausvastuusta, jos hän näyttää, ettei viivästys johdu hänen toimesta tai laiminlyönnistä.

Vuokravakuuden maksamisen laiminlyöminen antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen. Purkaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos vuokralainen maksaa vakuuden ennen vuokranantajan tekemää ilmoitusta sopimuksen purusta. Tällöin vuokrasopimus jää normaalisti voimaan.

Kysyjän tilanteessa asunnon haltuun saaminen tulee ilmeisesti myöhästymään vuokrasopimuksessa sovitusta päivästä. Riippuen kysyjän tilanteesta, tämä saattaa tarkoittaa lain tarkoittamaa olennaista haittaa, joka oikeuttaisi vuokrasopimuksen purkamiseen. Kysyjällä voisi tällöin olla oikeus vaatia myös vahingonkorvausta vuokrasopimuksen purkautumisen aiheuttamasta vahingosta. Vuokranantaja saattaisi kuitenkin voida vedota viivästyksen johtuneen vuokravakuuden laiminlyönnistä, sillä tämä on voinut perustellusti lykätä nykyisen vuokralaisen irtisanomista. Kysyjän tulisi ensinnäkin pyrkiä selvittämään vuokranantajalta syy hallinnan viivästymiselle ja vasta sen jälkeen harkita mahdollisia vaatimuksiaan.