Olin ostanut suorat lennot Helsingistä Thaimaahan. Lento pääsi lähtemään teknisen vian vuoksi n. 7 tuntia myöhässä. Olenko oikeutettu saamaan jotain korvauksia lentoyhtiöltä?

Matkustajan oikeus korvaukseen tilanteessa, jossa lento on myöhästynyt tai peruutettu riippuu tietyistä olosuhteisiin liittyvistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että lentoyhtiö on velvollinen maksamaan korvauksen matkustajalle, ellei se ole ilmoittanut lennon peruuttamisesta vähintään kahta viikkoa ennen lentoa, tai jos matkustajalle ei ole tarjottu lähellä aikataulun mukaista lähtöaikaa olevaa uudelleenreititystä. Riippuen myöhästymisen määrästä voi lentoyhtiö olla myös velvollinen tarjoamaan matkustajalle uuden reitityksen tai maksamaan korvauksen.

Poikkeuksena korvausvelvollisuuden syntymiseen ovat tapaukset, joissa lentoyhtiö kykenee osoittamaan, että lennon peruutuksen tai riittävän pitkän viivästyksen syynä ovat poikkeukselliset olosuhteet, joita ei olisi edes kohtuullisilla toimenpiteillä pystytty välttämään. Esimerkkinä voidaan mainita sääolosuhteet, poliittiseen epävakauteen ja turvallisuuteen liittyvät tilanteet sekä lakot, jotka vaikuttavat lentoyhtiön toimintaan. Lentoyhtiö voi myös vedota esimerkiksi tekniseen vikaan, joka johtuu tapahtumista, jotka eivät liity lentoyhtiön tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen ja jotka eivät ole lentoyhtiön hallittavissa.

Mitä korvattaviin rahasummiin tulee, tapauksessa, jossa matkustajan lento evätään, on matkustaja oikeutettu, riippuen lennon pituudesta ja viivästyksen kestosta, 125­–600 euron suuruiseen lisäkorvaukseen. Jos lento on viivästynyt ja matkustaja saapuu lopulliseen määräpaikkaansa vähintään kolme tuntia aikataulun mukaista saapumisaikaa myöhemmin, on hän oikeutettu 250–600 euron suuruiseen kertakorvaukseen. Matkustaja voi myös vaihtoehtoisesti vaatia lipun hinnan takaisin siinä tapauksessa, kun lento viivästyy vähintään viisi tuntia ja matkustaja päättää jättää matkan tekemättä. Lisäksi, jos henkilö myöhästyy jatkolennolta, on hän oikeutettu saamaan korvauksen lentolipuista ja taksikuluista. Lentoyhtiö on velvollinen järjestämään odottelun ajaksi olosuhteiden vaatiessa muuta apua, kuten ruokaa, viestintämahdollisuuksia ja mahdollisesti myös hotellimajoituksen.

Näin ollen voidaan todeta, että kysyjän tapauksessa kysyjällä on oikeus ainakin vakiokorvaukseen, jos lentoyhtiö ei kykene näyttämään, että viivästyminen on johtunut poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi tehty. Lentoyhtiön tehtävänä on myös tiedottaa matkustajille heidän oikeuksistaan ja siitä, minne henkilö voi tehdä valituksen.