Hakeuduin Suomessa julkiseen sairaalahoitoon, ja epäilen että hoidon aikana on tapahtunut hoitovirhe. Kuinka minun kannattaa lähteä selvittämään asiaa?

Potilasvahingot aiheutuvat sellaisista hoitoratkaisuista ja hoitovahingoista, jotka johtavat potilaan sairauden tai tilan ennusteen heikkenemiseen.  Täten potilasvahingon toteutumisen edellytyksenä on se, että sairauden tai tilan heikkeneminen olisi todennäköisesti vältetty, jos tilanteessa olisi toimittu toisin.

Kun potilas epäilee, että hoidosta tai hoidontuloksesta on aiheutunut hänelle haittaa, kannattaa asian selvittäminen aloittaa ottamalla yhteyttä hoitaneeseen sairaalaan tai terveyskeskukseen ja keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Jos potilas ei kuitenkaan saa asiaan selvitystä, on hänen mahdollista tehdä kirjallinen muistutus sairaalan johtajalle, joka pyytää selvityksen hoitoon osallistuneilta henkilöiltä ja antaa potilaalle kirjallisen vastauksen. Vastauksen saaminen kestää keskimäärin viikosta kuukauteen.

Tapauksessa, jossa potilas epäilee hoito- tai menettelytapavirhettä, kannattaa ilmoitus tehdä Potilasvakuutuskeskukseen silloin kun hänellä ei ole mahdollisuutta saada korvausta muista lakisääteisistä vakuutuksista ja etuuksista. Potilasvakuutuksesta korvataan potilasvahingon aiheuttamat ylimääräiset tarpeelliset kustannukset ja muut menetykset, kuten esimerkiksi leikkausten yhteydessä sattuneet potilasvahingot. Yleensä Potilasvakuutuskeskus korvaa kolmanneksen ilmoitetuista vahingoista.

Potilaalla on myös mahdollisuus kannella asiasta valvovalle viranomaiselle, mistä saattaa seurata huomautus tai esimerkiksi ammatinharjoittamisoikeuden rajoitus hoitoa antaneelle henkilölle. Neuvoa valituksen tekemiseen kannattaa kysyä hoitopaikan potilasasiamieheltä, jonka yhteystiedot löytyvät hoitopaikan neuvonnasta sekä internetsivuilta. Jos hoitovirhe-epäily koskee hoitovirheen takia menehtyneeseen tai vaikeasti vammautuneen potilaan hoitoa, tulee kirje tai internetistä tulostettava lomake lähettää sosiaali- ja terveysalaa valvovaan Valviraan. Kaikissa muissa tapauksissa tulee kantelu tehdä siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella hoito on tapahtunut.

On tärkeää muistaa, että vaikka potilas olisi jättänyt hoitopaikkaan muistutuksen tai tehnyt ilmoituksen Potilasvakuutuskeskukselle, on hänen silti mahdollista tehdä lisäksi valitus aluehallintovirastoon.  Koska tässä tapauksessa on kyse julkisen terveydenhuollon toiminnasta, on potilaan mahdollista tehdä kantelu myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.