Poikaani ja muutamaa hänen kaveriaan syytetään vahingonteosta. Pojat olivat heitelleet kivillä erästä autiotaloa, ja yksi kivistä oli rikkonut talon ikkunan. Pojan mukaan hänen heittämänsä kivet osuivat vain seinään. Onko hän silti korvausvelvollinen?

Kun vastaan tulee tilanne, jossa ei kyetä tarkkaan erottamaan, ketkä ovat varsinaisesti aiheuttaneet vahingon ja ketkä eivät, voi kyseeseen silti tulla yhteisvastuu. Esimerkiksi oikeuskäytännössä on todettu, että jos varsinaista vahingonaiheuttajaa ei pystytä yksilöimään ja kaikki ovat menetelleet tavalla, joka on mahdollisesti johtanut vahingonvaaran, ovat potentiaaliset vahingonaiheuttajat yhteisvastuussa vahingosta. Ratkaisevaa yhteisvastuun kannalta on täten kysymys siitä, ovatko mahdolliset vahingonaiheuttajat toimineet yhteistuumin tai osana samaa hanketta.

Yhteisvastuu tarkoittaa käytännössä sitä, että kaksi tai useampi henkilö kantavat yhdessä vastuun sattuneesta vahingosta. Korvausmäärä jaetaan korvausvelvollisten kesken kohtuullisesti ottaen huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä, vahinkotapahtumasta saatu etu ja muut seikat. Korvausvastuun jakaminen ei kuitenkaan määritä sitä, kenen puoleen vahingonkärsijän tulee ensin kääntyä. Vahingonkärsijä voi täten vaatia koko korvaussummaa keneltä tahansa heistä. Vahingonaiheuttajien välisissä suhteissa korvausvastuu saattaa jakautua erisuuruisesti riippuen kunkin vahingonaiheuttajan tuottamuksen asteesta. Jos joku vahingonaiheuttajista joutuu maksamaan yli oman laskennallisen osuutensa, syntyy hänelle takautumisoikeus, eli oikeus periä ylimääräinen osuus muilta vahingonaiheuttajilta.

Jos tapauksessa ei ole esiintynyt yhteistoimintaa vahingonaiheuttajiksi epäiltyjen kesken, ei vahingonkorvausta voida tuomita maksettavaksi, jos näyttö on epäselvää. Tällöin vastuu jää syntymättä, jos riittävää syy-yhteyttä ei saada kenenkään aiheuttajaksi epäillyn kohdalla.

Kysyjän pojan tapauksessa näyttäisi ilmeiseltä, että yhteisvastuun edellytykset ovat käsillä. Kun kerran kaikki pojat ovat yksissä tuumin ryhtyneet jo sinänsä tuottamukselliseen menettelyyn heittelemällä kiviä kohti taloa, lienee jokseenkin epäolennaista se, kenen heittämä kivi lopulta rikkoi ikkunan. Se, tuleeko kunkin pojan korvausvastuu poikien keskinäisessä suhteessa määrätä yhtä suureksi, jäänee riippumaan tapauksen tarkemmista yksityiskohdista. Myös poikien iästä jää riippumaan kunkin pojan korvausvelvollisuuden laajuus.