Ulkomaalainen ystäväni on pyytänyt minulta apua. Hän on nyt työskennellyt Suomessa noin vajaa puoli vuotta ja kaikki on mennyt hyvin. Nyt hänen oleskelulupaansa ollaan kuitenkin lopettamassa, sillä viranomaisten mukaan hänen toimeentulonsa ei ole turvattu työn vähyyden vuoksi. Ystävälläni on niin sanottu nollatuntisopimus, eli työtä on vain tarpeen mukaan. Hän on kuitenkin pärjännyt hyvin tähän mennessä, miten voimme toimia tässä tilanteessa?

Muiden maiden kansalaisille on laissa asetettu erilaisia vaatimuksia Suomeen saapumisen edellytyksinä. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten passin ja mahdollisten muiden matkustusasiakirjojen olemassaoloa. Ulkomaalaiselta edellytetään myös matkan tarkoituksen mukaisia rahavaroja, jotta heidän toimeentulonsa on turvattu matkan ajaksi. Ulkomaalaislain mukaan pidempi oleskelu Suomessa edellyttää ulkomaalaiselta oleskeluluvan hakemista. EU-kansalaisten kohdalla menettelyä on kuitenkin helpotettu.

Oleskelulupa on mahdollista saada esimerkiksi työskentelyn perusteella. Luvan saaminen edellyttää ensinnäkin voimassaolevia matkustusasiakirjoja, jotta maassaolo olisi laillista. Työskentelyperusteiselle luvalle on kuitenkin muitakin vaatimuksia. EU-kansalaiselta ei vaadita erillistä oleskelulupaa työskentelyyn, vaan he voivat työskennellä vapaasti toisessa jäsenvaltiossa.

EU:n ulkopuolelta tuleville henkilöille luvan saaminen työskentelyn perusteella edellyttää luvan hakijalta turvattua toimeentuloa luvan myöntämisen ajalta. Toimeentulon on perustuttava ansiotyöhön, eikä mukaan voida laskea hakijan muuta varallisuutta tai muita tuloja. Riittävänä toimeentulona on pidetty alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, tai tällaisen puuttuessa alalla yleisesti maksettua palkkaa. Ansion on oltava turvattu koko luvalle myönnettävän ajan, eli työn tulee jatkua koko oleskelun ajan. Toimeentuloa ei pidetä turvattuna, jos oleskelun aikana on kuukausia, joidenka aikana ehto turvatusta toimeentulosta ei täyty.

Kysyjän kuvaamassa tilanteessa nollatuntisopimus johtaa helposti tilanteeseen, jossa tulot eivät ole viranomaisten edellyttämällä tasolla. Jatko-oleskeluluvasta annetusta kielteisestä päätöksestä on mahdollista valittaa, mutta tätä ennen työsopimus tulisi pyrkiä saamaan kriteerien mukaiseksi ja takaamaan riittävät työtunnit.