Olen saanut työtarjouksen Saksasta ja suunnittelen hyväksyväni sen, sillä minua kiinnostaisi laajemminkin työskentely ja asuminen ulkomailla. Olen huolissani eläkkeen kertymisestä Saksassa ja mahdollisesti muissakin valtioissa. Voidaanko muualla tienattua eläkettä maksaa Suomeen ja voidaanko suomalaista eläkettä maksaa ulkomaille?

Euroopan unioni on työntekijöiden vapaata liikkuvuutta parantaakseen antanut lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on helpottaa eri maissa kertyneiden sosiaalietuuksien hyödyntämistä. Unionin sosiaaliturva-asetuksen pääsäännön mukaan valtion, jossa eläke on ansaittu, tulee maksaa eläke myös toisessa jäsenvaltiossa asuvalle eläkeläiselle.

Asetusta sovelletaan ETA-alueella ja Sveitsissä, eli näissä maissa kerrytetty eläke maksetaan myös toiseen jäsenvaltioon. Monessa asetukseen kuuluvassa valtiossa eläkettä ansainnut henkilö voi lähettää eläkehakemuksensa asuinjäsenvaltionsa sosiaaliturvaa hallinnoivalle laitokselle, tai sen valtion laitokselle, jossa valtiossa hän viimeksi kerrytti eläkettä. Suomessa tällainen laitos on Kela. Tämä sosiaaliturvalaitos hoitaa hakemuksen lähettämisen eteenpäin muihin valtioihin, joissa eläkettä on kerrytetty. Tämän jälkeen laitokset laskevat kokonaiseläkkeen henkilölle.

Monessa EU-jäsenvaltiossa kuten myös Suomessa eläkkeen saamiselle on erilaisia edellytyksiä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi edellytys tietyn ajan kestäneestä asumisesta valtiossa. Suomessa kansaneläke ja takuueläke ovat tällaisia etuuksia ja niitä saadakseen on täytynyt asua vähintään kolme vuotta Suomessa 16 vuotta täytettyään. Sosiaaliturva-asetuksen ansiosta tällaiseen asumisaikavaatimukseen voidaan kuitenkin laskea mukaan myös muissa jäsenvaltioissa täyttyneitä asumiskausia, eli Saksassa asuminen olisi laskettavissa mukaan tähän kolmen vuoden edellytykseen. Tämä kuitenkin edellyttää vähintään vuoden oleskelua myös Suomessa.

Suomalaisen kansaneläkkeen maksaminen lopetetaan pääsäännön mukaan, jos henkilö muuttaa yli vuodeksi ulkomaille. Eläkkeen maksaminen ei kuitenkaan katkea, jos henkilö muuttaa sosiaaliturva-asetukseen kuuluvaan valtioon tai eräisiin valtioihin, joiden kanssa Suomi on solminut erityisen sosiaaliturvasopimuksen, kuten Yhdysvallat tai Israel.

Työeläke maksetaan eläkkeensaajan asuinmaasta ja kansalaisuudesta riippumatta myös ulkomaille. Ulkomaille maksettavasta työeläkkeestä suoritetaan ennakonpidätys, jonka määrään vaikuttavat muun muassa kansalaisuus sekä verosopimukset. Suomen kansalaisen muuttaessa ulkomaille eläkettä voidaan verottaa ennakkoverona muuttovuoden ja sitä seuraavan kolmen vuoden ajan, jona aikana henkilöä verotetaan ikään kuin hän asuisi Suomessa.