Tapasin toissa kesänä Thaimaassa naisen, johon ihastuin välittömästi. Asuimme siellä jonkin aikaa yhdessä ja Suomeen palaamiseni jälkeen olemme pitäneet yhteyttä lähinnä internetin välityksellä. Nyt olemme ruvenneet suunnittelemaan perheen perustamista Suomeen. Tarkoitus olisi, että tyttöystäväni muuttaisi tänne ja aloittaisi opiskelut Suomalaisessa yliopistossa. Millä edellytyksillä hän saisi Suomeen jäädä?

Ulkomaalainen, joka haluaa oleskella Suomessa yli kolme kuukautta, tarvitsee oleskeluluvan. Oleskelulupaa haetaan Suomen edustustossa maassa, jossa henkilö oleskelee laillisesti.

Oleskelulupa voi olla joko määräaikainen tai pysyvä. Määräaikainen oleskelulupa myönnetään tilapäisluonteista (tilapäinen oleskelulupa) tai jatkuvaluonteista maassa oleskelua (jatkuva oleskelulupa) varten. Pysyvä oleskelulupa myönnetään pysyvää oleskelua varten ja se on toistaiseksi voimassaoleva. Yli kaksi vuotta kestänyt, yhtäjaksoinen oleskelu Suomessa voi johtaa siihen, että ulkomaalaiselle myönnetään pysyvä oleskelulupa. Rikosrekisterimerkintä voi olla esteenä pysyvän oleskeluluvan myöntämiselle. Jos esimerkiksi tilapäisen oleskeluluvan ollessa voimassa henkilö syyllistyy rikokseen Suomessa, häneltä voi estyä mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa.

Suomeen opiskelua varten muuttava ei voi saada heti pysyvää opiskelulupaa. Opiskelijalle myönnetään opintojen ajan kestävä tilapäinen oleskelulupa. Opintojen jälkeen voidaan myöntää jatkuva oleskelulupa esimerkiksi sen perusteella, että hakija tekee jatkuvaluonteisesti työtä Suomessa. Oleskeluluvan myöntäminen opiskelua varten edellyttää, että ulkomaalainen on hyväksytty opiskelijaksi Suomessa olevaan oppilaitokseen.

Oleskelulupaa voi hakea myös perhesiteen perusteella. Avopuoliso voi hakea oleskelulupaa perhesiteen perusteella, jos pariskunta on asunut yhdessä vähintään kaksi vuotta. Näytöksi vaaditaan esimerkiksi vuokrasopimus. Yhdessä asumista ei kuitenkaan vaadita, jos pariskunnalla on yhteisessä huollossa oleva lapsi tai luvan myöntämiseen on muu painava syy. Pelkän lyhytaikaisen seurustelusuhteen perusteella oleskelulupaa ei myönnetä. Luvan saaminen voi kuitenkin olla mahdollista esimerkiksi silloin, jos ulkomaalainen on tulossa Suomeen avioitumistarkoituksessa.

Kysyjän tapauksessa vaikuttaisi siltä, että seurustelu on ollut siten lyhytaikaista, että perhesiteen perusteella haettavaa oleskelulupaa tuskin tultaisiin myöntämään. Opiskelua varten myönnettävä oleskelulupa taas edellyttäisi myönnettyä opiskelupaikkaa.