Olemme lapseni isän kanssa eronneet ja meillä on voimassaoleva lastenvalvojan vahvistama elatusapusopimus. Lapsi on 6-vuotias ja asuu minun luonani. Nyt olen jäänyt työttömäksi, joten tuloni ovat pienentyneet. Haluaisin neuvotella elatusavun määrän uusiksi, mutta lapsen isä ei tähän suostu. Onko minulla oikeus saada suurempaa elatusapua ja mitä voin tehdä, kun vastapuoli on hankala?

Laki edellyttää, että kumpikin vanhempi vastaa lapsen elatuksesta kykyjensä mukaan. Jos lapsen vanhemmat asuvat yhdessä ja elävät parisuhteessa keskenään, täyttävät he elatusvastuunsa osallistumalla lapsesta aiheutuviin kustannuksiin perheen arjessa. Jos lapsen vanhemmat ovat eronneet tai eivät ole koskaan parisuhteessa eläneetkään, täyttää lapsen etävanhempi elatusvelvollisuutensa yleensä maksamalla vanhempien keskenään sopimaa elatusapua. Jos sopimus on lastenvalvojan vahvistama, on se myös pakkotäytäntöönpanokelpoinen.

Vaihtoehtoisesti voidaan täytäntöönpanokelpoinen päätös elatusavusta hakea tuomioistuimesta kanneteitse. Elatusapua koskeva vaatimus voidaan esittää samassa yhteydessä avioerohakemuksen kanssa tai sitä voidaan hakea myös erikseen. Tilanteissa, joissa osapuolet eivät pääse sovintoon elatuksesta, on tuomioistuintie ainoa vaihtoehto.

Tuomioistuimen tulee aina viran puolesta ratkaista elatusasia kiireellisesti, ja tuomioistuinmenettely voikin olla järkevä reitti myös silloin, jos lastenvalvoja on ruuhkautunut. Elatusapua vaativan lähivanhemman ei tarvitse pelätä oikeudenkäynnin kustannuksia, sillä elatusasian osapuolina ovat lapsi ja etävanhempi. Koska lapsella harvoin on tuloja tai suurta varallisuutta, on hän useimmiten oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun valtion varoista. Lasta edustava lähivanhempi voi käytännössä käydä oikeutta ilman mitään kuluvastuuta.

Vaikka olisikin olemassa vahvistettu sopimus elatusavusta, on sitä mahdollista vaatia muutettavaksi olosuhteiden muuttumisen johdosta. Oikeuskäytännön perusteella olosuhteiden muutosten täytyy kuitenkin olla suhteellisen olennaisia.

Vahvistettava elatusapu määritellään vakiintuneesti erityistä elatusapulaskelmaa hyödyntäen. Laskelmassa todetaan ensin lapsen elatuksen tarve ja sen jälkeen kummankin vanhemman elatuskyky. Jos lapsen elatuksen tarpeessa tai vanhemman elatuskyvyssä tapahtuu niin olennaisia muutoksia, että uuden laskelman mukainen elatusapu muuttuu yli 15 prosenttia, kannattaa vaatimus tehdä.

Koska elatusapua harvoin tuomitaan takautuvasti, on asia syytä laittaa vireille viivytyksettä.