Olen nyt tehnyt töitä vajaan kuukauden ajan eräässä rakennusalan yrityksessä. Työsopimus on tehty vain suullisesti. Olen pyytänyt, että työnantajani antaisi kirjallisen työsopimuksen, mutta en ole sitä vieläkään saanut. Onko työnantajalla velvollisuus antaa kirjallinen työsopimus, ja mitä voisin tehdä sen saadakseni?

Työsopimus voidaan tehdä pätevästi myös suullisesti. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan. Selvitys on annettava myös silloin, jos työntekijä on toistuvissa alle kuukauden mittaisissa työsuhteissa samoin ehdoin. Erillistä selvitystä ei täydy antaa erikseen, jos ehdot käyvät ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Selvityksen tulee sisältää vähintään laissa määrätyt keskeiset ehdot, kuten työnteon alkamisajankohta ja työntekijän pääasialliset työtehtävät. Näiden ehtojen lisäksi työn luonne voi vaatia monen muunkin keskeisenä pidettävän ehdon lisäämistä selvitykseen, vaikka näitä ei löytyisi suoraan laista. Tällaisia voivat olla työntekijältä vaadittavat erikoistaidot, kuten erilaiset ajokortit.

Selvitys voidaan antaa erillisellä asiakirjalla tai esimerkiksi viittaamalla työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen tai lain säännöksiin työsuhteen ehdoista.

Työnantajan tulee toimittaa selvitys oma-aloitteisesti ensimmäisen palkanmaksukauden yhteydessä, eikä työntekijän täydy pyytää sitä. Työnteon yleisten ehtojen muuttuessa esimerkiksi uusien työtehtävien vuoksi, tulee työnantajan toimittaa uusi selvitys mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään palkanmaksukauden lopussa.

Selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä rangaistaan sakoilla. Velvollisuuden laiminlyönti saattaa myös perustaa työntekijälle oikeuden vahingonkorvaukseen. Työntekijä on kuitenkin velvollinen todistamaan laiminlyönnin aiheuttaneen hänelle vahinkoa. Vahinkoa on voinut syntyä erilaisissa tapauksissa, kuten tilanteessa jossa työntekijä ei laiminlyönnin vuoksi ollut tietoinen työsopimuksen määräaikaisuudesta.

Kysyjän tilanteessa työnantaja ei vaikuttaisi olevan vielä rikkonut velvollisuuttaan, olettaen, että ensimmäinen palkkakausi ei ole ohi. Tästä riippumatta kysyjän kannattaa pyytää selvitystä työnantajalta, joka todennäköisesti antaa sellaisen. Ongelmatilanteessa työntekijä voi kääntyä myös työsuojeluhallinnon puoleen. Viime kädessä työntekijä voi vaatia selvitystä oikeusteitse vahvistuskanteella.