Poliisi epäilee minua lievästä pahoinpitelystä sekä vahingonteosta. Tänään poliisista soitettiin minulle ja kerrottiin, mitä rikosoikeudellisia seuraamuksia minulle voi seurata. Vaihtoehtona poliisimies ehdotti sovittelua, joka olisi kuulemma maksutonkin. Mikä on sovittelu? Pitäisikö minun suostua sovitteluun? Mitä etuja tästä minulle olisi?

Rikosasioiden sovittelu on palvelu, joka mahdollistaa rikoksesta epäillyn ja rikoksen uhrin välisen luottamuksellisen kohtaamisen. Sovittelussa on mukana puolueeton sovittelija, jonka välityksellä sovittelu toimitetaan. Sovittelutilaisuudessa käsitellään rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja. Rikoksen uhri ja rikoksesta epäilty pyrkivät sovittelussa omatoimisesti sopimaan siitä, miten nämä haitat korvataan ja hyvitetään. Sovittelu on maksutonta.

Sovittelu on mahdollista vain, jos molemmat osapuolet ovat antaneet tähän henkilökohtaisen suostumuksensa. Jos osapuolena on alaikäinen, edellyttää sovittelun alkaminen myös hänen huoltajiensa suostumusta. Sovittelun alettua kummalla tahansa osapuolella on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Jos sopua ei synny tai suostumus peruutetaan, rikosasia palautuu takaisin poliisille käsiteltäväksi.

Kaikkia rikoksia ei kuitenkaan voi sovitella. Soviteltavat rikokset ovat yleensä hyvin lieviä, esimerkiksi vahingontekoja, kotirauhan rikkomisia tai kunnianloukkauksia. Arvioidessa sitä, että soveltuuko tietty rikos sovitteluun, on otettava huomioon esimerkiksi rikoksen laatu ja tekotapa sekä uhrin ja rikoksesta epäillyn välinen suhde. Soviteltavaksi ei saa ottaa alaikäiseen kohdistunutta rikosta, jos uhrilla rikoksen laadun tai ikänsä vuoksi on erityinen suojan tarve. Se, että rikos on jo käsiteltävänä poliisilla tai tuomioistuimella, ei estä rikoksen sovittelua.

Epäillyn kannalta sovittelussa on monia etuja. Jos kyseessä on asianomistajarikos ja asiassa päästään sopuun, syytteitä ei pääsääntöisesti nosteta. Asianomistajarikos on sellainen, jota poliisi tutkii vain jos uhri vaatii tekijälle rangaistusta. Virallisen syytteen alaisessa rikoksessa syyttäjällä on päätösvalta syytteen nostamisesta eikä sovittelun lopputulema vaikuta näin syytteiden nostamiseen. Virallisenkin syytteen alaisessa rikosasiassa sovittelusta voi olla hyötyä rikoksesta epäillylle, sillä saavutettu sovinto on mahdollista ottaa huomioon rangaistusta mitattaessa.

Myös rikoksen uhri saattaa hyötyä sovittelusta. Yleensä sovittelussa sovitut vahingonkorvaukset toteutuvat paremmin kuin oikeudenkäynnissä määrätyt. Sovittelu on lisäksi paljon nopeampi menettely kuin täysimittainen oikeudenkäynti.