Asun kerrostalossa ja yläkerran asunnosta on kuulunut vuoden verran jatkuvaa kolistelua, kovaäänistä musiikkia, ovien pauketta ja pattereiden naputtelua. Kenelle minun kannattaisi tehdä ilmoitus metelöinnistä?

Jokaisella ihmisellä on oikeus kotirauhaan eli oikeuteen olla toisten häiritsemättä siinä piirissä, joka voidaan katsoa hänen kodikseen. Hiljaisuus taloyhtiössä kestää ilta kymmenestä tai yhdestätoista aamuseitsemään ja kyseisenä ajankohtana saa kuulua vain normaaliin elämään kuuluvia ääniä. Näin ollen vain silloin kun metelöinti asunnossa tai yleisissä tiloissa on häiritsevää ja jatkuvaa, voidaan siihen puuttua, sillä naapurien kesken voi olla erimielisyyttä siitä, mikä on kohtuullista melua.

Jos häiriötä aiheuttaa asunnossa vuokralla asuva, voi ilmoitus asunnon omistajalle olla aiheellinen. Vuokranantajalla on oikeus puuttua vuokralaisen naapureita häiritsevään elämäntyyliin kirjallisella varoituksella. Kirjallisen varoituksen antamisen jälkeen vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen, jos varoitukseen johtanut käyttäytyminen ei lopu. Purkuperuste edellyttää kuitenkin toistuvaa piittaamattomuutta naapureista.

Tapauksissa, joissa vuokranantaja ei puutu vuokralaisen metelöintiin tai meteliä aiheuttaa asunnon omistaja itse, on mahdollisuutena antaa isännöitsijälle kirjallinen ilmoitus metelöinnistä, josta tulee ilmetä häiriöiden päivät ja kellonajat. Jos valittajalla on häiriöstä riittävää näyttöä, hallitus voi antaa virallisen varoituksen huoneiston hallintaan otosta ja tarpeen vaatiessa kutsua yhtiökokouksen koolle ja päättää huoneiston hallintaan otosta enintään kolmeksi vuodeksi, jos häirintä jatkuu varoituksen jälkeenkin.

Äärimmäisissä tapauksissa on mahdollista tehdä poliisille rikosilmoitus kotirauhan rikkomisesta. Henkilö, joka tahallaan rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, voidaan tuomita kotirauhan rikoksesta joko sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Oikeuskäytäntöä on esimerkiksi kiusantekotarkoituksessa tapahtuvasta äänentoistolaitteiden soittamisesta tarpeettoman kovalla teholla.

Ennen edellä mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymistä kysyjän olisi kuitenkin paras pyrkiä keskustelemaan häiriötä aiheuttavan naapurin kanssa.

Eräs syy naapurista hyvin kuuluviin ääniin voi olla myös talon puutteelliset äänieristykset. Taloyhtiön vastuulla on, että seinän ääneneristävyys täyttää vähintään rakennusajankohdan mukaiset vaatimukset, jos kyseessä on rakennuksen alkuperäinen seinärakenne. Asiasta kannattaa tehdä ilmoitus isännöitsijälle ja ehdottaa taloyhtiölle vian korjaamista. Tarpeen vaatiessa yhteyttä voi myös ottaa kaupungin terveysviranomaiseen.