Olemme aikeissamme ostaa aviopuolisoni kanssa omakotitalokiinteistön. Mitä kaikkea meidän tulisi ottaa huomioon kiinteistön kaupassa?

Omakotitalon kiinteistön ostaminen on monille yksi elämän suurimmista sijoituksista, minkä vuoksi kaupan kohteeseen ja kaupan vaiheisiin tulee perehtyä syvällisesti. Ennen kauppaa kiinteistö tulee tarkastaa huolellisesti ja tutkia sen tietoja asiakirjojen avulla. Tarpeellisiin asiakirjoihin lukeutuvat lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, kiinteistörekisterikartta, kaavakarttakopiot ja kaavamääräykset sekä rakennusluvat ja -piirustukset. Kuntotarkastusta ei ole pakko tehdä, mutta ainakin talon ostossa ensikertalaisen kannattaa teetättää ammattitaitoinen kuntotarkastus, jos lähipiirissä ei ole alan asiantuntemusta.

Kiinteistökaupassa pelkkä ostotarjous ei ole sitova, vaan se tarvitsee sitoakseen määrämuotoisen esisopimuksen. Useimmiten tällainen esisopimus laaditaan kuitenkin vain silloin, kun lopullisen kaupan teon tekemiselle on jokin este tai viivästys. Jos kaupan osapuolet ovat sopineet kiinteistön kaupasta ilman määrämuotoista erisopimusta, on kaupan tekemisestä myöhemmin kieltäytyneen osapuolen korvattava toiselle osapuolelle kaupantekoon liittyvistä tarpeellisista toimista aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. Kiinteistön kaupasta sovittaessa olisi kuitenkin suositeltavaa laatia osakekaupan tapaan kirjallinen asiakirja, johon merkitään kaikki tarpeelliset kaupan ehdot kuten tulevassa kauppakirjassa.

Itse kiinteistökaupan kauppakirja tulee tehdä kirjallisesti ja sen tulee täyttää maakaaren muotovaatimukset. Maakaaren mukaan kauppakirjassa tulee olla vähintään kirjattuna luovutustarkoitus, kiinteistön yksilöintitiedot, myyjän ja ostajan tiedot sekä kauppahinta ja muu vastike. Kauppakirjaan on myös syytä kirjata muun muassa rasitteet, sähköliittymän siirtäminen, se, miten kohde on tarkastettu ja missä kunnossa rakennus on myyty, mitä asiakirjoja on esitetty kaupassa ja vastuut maksuista. Asianmukaisen kauppakirjan laatiminen on kiinteistövälittäjän vastuulla.

Kiinteistönostajan vastuulle jää lainhuudon hakeminen kuuden kuukauden sisällä kiinteistön kaupasta. Lainhuudatus tarkoittaa kiinteistön omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, jossa tarkastetaan myös luovutuksen pätevyys. Lainhuutoa tulee hakea siltä maanmittauslaitokselta, jonka toimialueella kiinteistö sijaitsee. Ennen lainhuutohakemusta kiinteistönostajan tulee kuitenkin maksaa varainsiirtovero.