Ostin käytetyn kesämökin kaksi vuotta sitten. Nyt huomasin kuitenkin mökin katossa vesivahingon, joka on asiantuntijan lausunnon mukaan ollut siellä jo ostaessa ja johtunut rakennusvirheistä yläpohjassa. Mökin myyjä vakuutti ostaessani mökin olevan moitteettomassa kunnossa, ja haluaisinkin vaatia häneltä hinnanalennusta. Mökin myyjä on kuitenkin kuollut viime vuonna. Voinko mitenkään saada korvausta tästä vesivahingosta?


Vainajan varallisuus ja velat siirtyvät kuolinpesälle yleisseuraantona. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että vainajan eläessään tekemät sitoumukset siirtyvät pääsääntöisesti kuolinpesän vastattaviksi. Lähtökohtaisesti vain sellaiset henkilökohtaiset velvoitteet, joiden toteutuminen on ollut riippuvainen vainajan henkilöstä, raukeavat. Pääosin velvoitteet kuitenkin säilyvät kuolemasta riippumatta. Tyypillisiä kuolinpesälle siirtyviä velvoitteita ovat esimerkiksi vuokrasopimussuhteeseen tai muihin kestosopimussuhteisiin liittyvät velvollisuudet.

Vainajan eläessään tekemät oikeustoimet voivat luoda erilaisia velvoitteita kuolinpesälle. Esimerkiksi kiinteistön kaupassa tunnettu myyjän virhevastuu siirtyy vainajalta kuolinpesälle yleisseuraannon mukaisesti. Kuolinpesä on siis vastuussa kiinteistön kauppaa rasittavista virheistä samoin ehdoin kuin kaupan tehnyt vainaja eläessään itse oli.

Kiinteistön fyysiseen kuntoon vaikuttavia virheitä kutsutaan laatuvirheiksi. Laatuvirheestä on kyse, kun kaupan kohde on kaupantekohetkellä puutteellinen tai muuten virheellinen verrattuna siihen, mitä ostaja on voinut sopimuksen perusteella odottaa. Laatuvirhe on usein jonkinlainen fyysinen vika, kuten vesivahinko tai eristeiden puutteellisuus.

Laatuvirheen rasittaessa kauppaa ostaja voi vaatia myyjältä hinnan alennusta tai, mikäli myyjä tiesi tai hänen olisi ainakin pitänyt tietää virheestä, myös vahingonkorvausta. Vakavissa tapauksissa kaupan purkaminenkin on mahdollista. Ostajan on ilmoitettava laatuvirheestä myyjälle viivytyksettä ja joka tapauksessa viiden vuoden kuluessa kiinteistön luovutuksesta tai muuten mahdollisuus vedota virheeseen katoaa.

Kysyjän antamien tietojen perusteella kiinteistössä näyttäisi olevan selkeä laatuvirhe, eikä viiden vuoden määräaikakaan ole kulunut umpeen. Kysyjä voisi siis vaatia hinnanalennusta tai vahingonkorvausta. Kanne tulee tässä tilanteessa nostaa kuolinpesää vastaan. Kun kuolinpesä halutaan haastaa oikeuteen, joudutaan oikeudenkäyntiin haastamaan kaikki osakkaat.