Poliisi määräsi minut ajokieltoon. Ajo-oikeus on minulle välttämätön työni vuoksi, sillä joudun matkustamaan useiden eri kaupunkien välillä päivittäin. Voisinko valittaa tällä perusteella poliisin antamasta päätöksestä?

Ajokielto on ajo-oikeuteen kohdistuva turvaamistoimenpide: sillä pyritään estämään ajoneuvon kuljettajan liikenteeseen osallistuminen silloin, kun edellytysten katsotaan siihen puuttuvan. Ajokiellon määrää joko poliisi tai tuomioistuin ja se voidaan määrätä olemaan voimassa enintään viisi vuotta. Yleensä ajokiellot kestävät kuitenkin muutamasta kuukaudesta puoleentoista vuoteen.

Ajokiellon voi määrätä sekä poliisi että käräjäoikeus. Ajokieltoa määrättäessä on otettava huomioon ne vaikutukset, joita toimenpiteellä on ajokieltoon määrättävän välttämättömään liikkumiseen ja toimeentuloon. Käräjäoikeus voi määrätä ajokiellon ehdollisena, jos ajo-oikeus on ajokieltoon määrättävälle ammatin vuoksi välttämätön tai, jos siihen on muu erityisen painava syy eikä yleinen etu muuta vaadi. Lisäksi edellytyksenä on, ettei teosta ole aiheutunut vaaraa toisen turvallisuudelle. Esimerkiksi kolarointitapauksissa ajokieltoa ei voida siis määrätä ehdollisena.

Poliisin asettamaan ajokieltoon tyytymättömällä on oikeus saattaa asia hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Käräjäoikeuden asettamasta ajokiellosta voi valittaa normaalisti pääasian yhteydessä. Poliisin määräämän ajokiellon kumoamiseksi valittajan tulee näyttää, että olisi ilmeistä, että käräjäoikeus olisi määrännyt ajokiellon vain ehdollisena. Ehdollisen ajokiellon saamiseksi ajo-oikeutensa menettäneen on esitettävä näyttö siitä, että ajokiellolla on vaikutusta hänen tai hänen perheensä toimeentuloon. Esimerkiksi työnantajan todistus autolla ajamisen välttämättömyydestä voisi olla paikallaan.

Käytännössä ehdollinen ajokielto edellyttää, että ajokieltoon määrättävän elanto on ajokortissa kiinni. Ajo-oikeuden tulee olla juuri kyseisen ammatin harjoittamisen kannalta välttämätöntä. Ehdollinen ajokielto voidaan määrätä yleensä myös silloin, kun ajokieltoon määrättävän on kuljettava työmatkat autolla. Hyväksyttävä peruste voisi tällöin olla esimerkiksi se, että tuomitun asuinpaikan ja työpaikan välillä ei kulje laisinkaan julkista liikennettä.

Ehdollisen ajokiellon yhteydessä tuomioistuin asettaa koeajan, jonka pituus vaihtelee vuodesta kolmeen vuoteen. Ehdollisena määrätty ajokielto pannaan täytäntöön, mikäli ajokieltoon määrätty syyllistyy koeaikana törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, törkeään rattijuopumukseen tai rattijuopumukseen.