Minulla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus liiketiloilleni. Vuokranantaja ilmoitti minulle viikko sitten vuokrasuhteen päättymisestä, mutta hän ei esittänyt mitään perustetta vuokrasuhteen irtisanomiselle. Haluaisin tietää, onko vuokrasuhteen irtisanominen ilman perustetta laillista?

Liikehuoneiston huoneenvuokrasopimuksessa rakennus tai sen osa vuokrataan toiselle käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen. Asuinhuoneiston vuokrauksen tavoin liikehuoneiston vuokrasopimukset jaetaan määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin. Kun kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, vuokralainen ja vuokranantaja voivat irtisanoa sopimuksen irtisanomisajan kuluttua. Jos muuta ei ole sovittu, on vuokranantajan irtisanomisaika alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa kolme kuukautta, ja yli vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa kuusi kuukautta.  Vuokralaisella irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi. Irtisanomisajan laskeminen aloitetaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona kirjallinen ilmoitus on vastaanotettu.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus on mahdollista irtisanoa milloin tahansa. Vuokrasuhteen päättymiseen liittyen on kuitenkin tärkeää, että vuokrasopimus irtisanotaan tavalla, joka täyttää irtisanomiselle asetetut vaatimukset. Vaatimuksiin sisältyy vuokranantajan velvollisuus antaa vuokralaiselle kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan sekä vuokrasuhteen päättymisajankohta että irtisanomisen peruste. Irtisanomiselle tulee täten olla hyväksyttävä syy, jota ei ole laissa kuitenkaan erikseen määritelty. Näin ollen lähes mikä syy tahansa on kelvollinen. Esimerkkinä voidaan mainita se, että vuokranantaja haluaa irtisanoa liikehuoneiston vuokrasopimuksen, koska hän aikoo myydä huoneiston. Lisäksi vuokrasuhteen irtisanomisen tulee tapahtua tavalla, joka voidaan osoittaa myöhemmin todeksi. Täten irtisanominen voi tapahtua esimerkiksi niin, että vuokralainen tai vuokranantaja kuittaa saaneensa irtisanomisilmoituksen.

Kysyjän tapauksessa vaikuttaisi siltä, että vuokranantaja ei ole täyttänyt vuokrasuhteen irtisanomiselle asetettuja vaatimuksia, koska hän on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa vuokrasopimuksen irtisanomiselle peruste. Lisäksi irtisanomisilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Joka tapauksessa vuokranantajan täytyy noudattaa sovittua irtisanomisaikaa. Kysyjän olisi syytä ilmoittaa mahdollisista puutteista irtisanomisessa vuokranantajalle.