Poikani osti 60-luvulla rakennetun kiinteistön yli viisi vuotta sitten. Kiinteistöön tehtiin kosteustarkastus ennen kauppaa. Talon jokaisesta huoneesta on sittemmin löytynyt hometta ja talo joudutaan purkamaan. Onko myyjältä mahdollista vaatia enää korvausta?

Mikäli kaupan kohde ei vastaa sovittua, on siinä virhe. Virhearviointiin vaikuttavat useat kaupantekotilanteeseen liittyvät seikat mukaan lukien asunnon ikä, annetut tiedot, yleinen kunto ja kauppahinta. Usein erityisesti omakotitalokiinteistöjen kosteusvauriot voivat paljastua vasta pitkänkin ajan kuluttua kaupanteosta. Tällaisissa tapauksissa myyjä voi joutua vastuuseen virheestä, jos virheen peruste on ollut olemassa jo kaupantekohetkellä ja ostaja on reklamoinut virheestä myyjälle asianmukaisesti.

Virheen seuraamuksina voivat tulla kyseeseen ostajan oikeus pidättäytyä suorituksesta, kaupan purku, hinnanalennus ja vahingonkorvaus. Jos ostaja ja myyjä eivät pääse sopimukseen seuraamuksista, voi ostaja vaatia virheeseen liittyviä seuraamuksia tuomioistuimessa tai kuluttajariitalautakunnassa.

Vaikka kiinteistössä havaittaisiin myöhemmin virheitä, eivät ne tule automaattisesti myyjän vastattavaksi. Kyseessä saattaa olla salainen virhe, jota ostaja ei ole ennakkotarkastuksessa havainnut eikä hänen olisi pitänyt sitä havaita ja, josta myyjä ei myöskään ole ollut tietoinen eikä sitä häneltä ole edellytettykään. Yksityishenkilöiden välisen kaupan ollessa kyseessä ostajan on ilmoitettava myyjälle kiinteistössä olevasta virheestä viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovuttamisesta; muutoin hän menettää oikeutensa vedota siihen.

Viiden vuoden määräaikaa ei kuitenkaan sovelleta tapauksiin, joissa myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Myyjän toiminta on ollut tällaista muun muassa silloin, kun myyjä on salannut omassa tiedossaan olleita olennaisia seikkoja. Tällaisissa tapauksissa ostaja voi vedota virheeseen viiden vuoden määräajan jälkeenkin ja kauppa voidaan julistaa pätemättömäksi.

Kysyjän esittämässä tapauksessa omakotitalokiinteistöön oli tehty kosteustarkastus kaupantekohetkellä. Näyttäisikin siltä, että kiinteistössä on ollut salainen virhe, joka on tullut yllätyksenä kummallekin osapuolelle. Koska virheeseen vetoamista rajoittava viiden vuoden määräaika on kuitenkin ehtinyt jo kulua umpeen, ei ostajan ole mahdollista enää vedota virheeseen. Kiinteistössä olevaan laatuvirheeseen olisi mahdollista vedota ainoastaan, jos ostaja kykenisi näyttämään, että myyjä on esimerkiksi salannut omakotitalokiinteistössä olleen kosteusvaurion.