Olen muuttamassa kaverini kanssa vuokralle samaan asuntoon. Mitä pitäisi huomioida vuokrasopimuksessa?

Yhteisasuminen on mahdollista järjestää muutamalla eri tavalla. Sillä, mihin vaihtoehtoon lopulta päädytään, on puolestaan merkittäviä vaikutuksia ennen kaikkea siihen, kuka joutuu vastaamaan mahdollisista vuokrarästeistä ja asunnon vahingoittumisesta. Tämän vuoksi vuokrasopimuksen laatimiseen onkin suositeltavaa käyttää hieman aikaa ja vaivaa.

Kimppa-asuminen on ensinnäkin mahdollista järjestää siten, että asukkaista yksi vuokraa huoneiston kokonaan itselleen ja alivuokraa tämän jälkeen osia asunnosta vähintään yhdelle asukkaalle. Tällöin päävuokralainen maksaa asunnon omistajalle koko asunnon vuokran ja jokainen alivuokralaisista puolestaan päävuokralaiselle alivuokrasopimuksessa sovittua vuokraa. Tämänkaltainen asumisjärjestely on kuitenkin päävuokralaisen kannalta epäedullinen, sillä hän on alivuokralaisten ohella vastuussa näiden huoneistossa huolimattomuudellaan aiheuttamista vahingoista ja vuokrarästeistä. Myös alivuokralaisen asema on heikko siinä mielessä, että alivuokralaisen on lähdettävä asunnosta pois päävuokrasuhteen päätyttyä.

Toisena vaihtoehtona on omien ja toisistaan erillisten vuokrasopimusten solmiminen vuokranantajan kanssa. Tällöin jokainen vuokralaisista vuokraa osan asunnosta omaan käyttöönsä, jolloin osa asunnosta, kuten keittiö ja suihkutilat, jää vuokralaisten yhteiseen käyttöön. Tämä asumisen muoto onkin kaikkien asukkaiden kannalta turvallisin vaihtoehto, sillä kukin vuokralaisista vastaa vain oman vuokraosuutensa maksamisesta edellyttäen, ettei kukaan ole sitoutunut yhteisvastuuseen koko asunnon vuokrasta. Lisäksi kullakin vuokralaisista on oikeus irtisanoa oma vuokrasuhteensa kuukauden irtisanomisajalla ilman, että irtisanominen vaikuttaisi muiden asukkaiden vuokrasuhteisiin.

Vuokranantajan kannalta mielekkäin vaihtoehto on kuitenkin solmia yhteinen vuokrasopimus kaikkien asukkaiden kanssa. Vuokralaiset ovat tällöin yhteisvastuussa kaikista vuokrasuhteen velvoitteista, kuten vuokranmaksusta. Käytännössä tämä tarkoittaa yhden vuokralaisen vuokrarästien jäämistä muiden vuokralaisten maksettavaksi. Myös yhteisesti asetettua vuokravakuutta voidaan käyttää vuokrarästien tai aiheutettujen vahinkojen kattamiseen eikä kenelläkään vuokralaisista ole oikeutta irtisanoa vuokrasopimusta ilman toisten suostumusta.

Riippumatta siitä, mihin edellä mainituista sopimustyypeistä päädytään, on vuokralaisten suositeltavaa ottaa vahinkojen varalta kotivakuutus, vaikka sitä ei vuokralaisilta vuokrasopimuksessa erikseen edellytettäisikään.