Olen pienyrittäjä ja eräs yritys osti yritykseltäni mainospalveluja. Yritykseni laskutti tarjoamistaan palveluista asiakasyritystä sovitun mukaisesti, mutta asiakasyritys ei ole maksanut velkaa saatikka reklamoinut siitä. Mitä tällaisessa tapauksessa kannattaisi tehdä?

Kun velallinen ei maksa laskua, voi velkoja jatkaa velan perimistä maksumuistutuksilla. Jos lasku on maksumuistutusten lähettämisen jälkeen edelleen maksamatta, voi velkoja siirtää perinnän myös ammattimaiselle perintäyhtiölle.

Viimeisenä oljenkortena velkojalla on käytössään velan oikeudellinen perintä. Edellä mainitut vapaaehtoisen perinnän menettelyt eivät ole edellytys oikeudellisen perinnän aloittamiselle, vaan velkojan on mahdollista tehdä haastehakemus käräjäoikeuteen heti velan eräännyttyä. Käräjäoikeuden antama tuomio tekee velasta täytäntöönpanokelpoisen, jolloin ulosottomies voi ulosmitata velkasumman velallisen tulosta tai omaisuudesta. Juuri tämä täytäntöönpanokelpoisuus tekee oikeudellisesta perinnästä tehokkaan perintäkeinon.

Oikeudellisen perinnän ensimmäisessä vaiheessa tuomioistuin lähettää velalliselle velkojan tuomioistuimelle toimittaman haastehakemuksen. Haasteen tiedoksianto tehdään ensisijaisesti postitse. Jos on kuitenkin todennäköistä, ettei tiedoksianto onnistu postitse, toimittaa haastemies tiedoksiannon velalliselle.

Usein velkomusasia on yksinkertainen ja riidaton sen vuoksi, ettei velallisella vain ole ollut rahaa velan maksuun. Tällöin käytetään suppeaa haastehakemusta. Jos velallinen kokee haasteen perustelluksi, voi hän myöntää kanteen oikeaksi, jolloin oikeus määrää tuomiolla velan maksettavaksi. Velallinen voi myös jättää kokonaan vastaamatta haastehakemukseen, jolloin oikeus antaa yksipuolisen tuomion, jossa velka määrätään maksettavaksi. Sekä tuomiosta ja yksipuolisesta tuomiosta tulee maksuhäiriömerkintä.

Asian ollessa riidaton oikeudenkäyntikulut jäävät huomattavasti pienemmiksi kuin normaalimuotoisissa riita-asioissa. Tällöin vastaajan maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen suuruus riippuu velan pääoman määrästä. Esimerkiksi velan pääoman jäädessä alle 300 euron on perustaksa tällöin 50 euroa ja korkea taksa 80 euroa. Jos velallinen kuitenkin riitauttaa asian, jatkuu asia normaalimuotoisena riitaisena asiana jolloin myös oikeudenkäyntikulut ovat perittävissä täysimääräisinä.

Apunaan oikeudellisessa perinnässä voi halutessaan käyttää asianajajaa, julkista oikeusavustajaa tai luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa.