Ostin kaupasta puhelimen, joka toimi normaalisti noin viikon ajan. Pian puhelimen akku alkoi kuitenkin reistailla: se kuumeni normaalissa käytössä polttavan kuumaksi eikä täyteen ladattunakaan pitänyt virtaa tuntia kauempaa. En ollut vielä ehtinyt valittaa viasta myyjälle, kun puhelin eräänä päivänä syttyi itsestään palamaan sängylläni. Myyjä ei suostunut korvaamaan puhelinta eikä pilalle palaneita lakanoita. Hän väitti, että minun olisi tullut reklamoida heti, kun olin huomannut akussa vikaa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Ostaja ei saa vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän on huomannut virheen tai hänen olisi pitänyt se huomata. Mitä pidempään virheilmoituksen toimittaminen myyjälle kestää, sitä vaikeammaksi virheeseen vetoaminen käy. Tavaran virheeseen saa kuitenkin vedota aina, jos myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Oikeus vedota tavaran virheeseen säilyy myös silloin, jos tuote ei täytä tuoteturvallisuuslain tai muiden vastaavien lakien vaatimuksia tai on muuten terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen.

Jos tuotteessa on virhe, ostajalla on oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostaja saa pidättää kauppahinnasta kuitenkin vain sen osan, mihin hänellä on virheen perusteella oikeus. Jos sadan euron tuotteessa on esimerkiksi noin kahdenkymmenen euron arvoinen virhe, ostaja ei saa pidättää koko kauppahintaa vaan ainoastaan virhettä vastaavan määrän. Maksusta pidättyminen ei tietysti onnistu, jos tavara on jo maksettu. Tällöin ostaja voi vaatia myyjää korjaamaan tuotteen tai toimittamaan uuden tavaran virheellisen tilalle. Joissakin tilanteissa virheen oikaisu korjaamalla tai uuden tuotteen toimittamisella ei ole mahdollinen. Tällöin ostaja saa vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta tai, virheen ollessa vähäistä suurempi, kaupan purkua. Lisäksi ostajalla on oikeus vahingonkorvaukseen virheellisen tavaran aiheuttamista vahingoista.

Kysyjällä on mitä ilmeisimmin oikeus vaatia uutta puhelinta sekä vahingonkorvausta pilaantuneista lakanoista. Koska puhelin on selvästi ollut terveydelle tai omaisuudelle vaarallinen, ei ole edes tarpeen selvittää reklamaation oikea-aikaisuutta. Jos myyjä ei vaatimuksiin suostu, kannattaisi kysyjän kääntyä esimerkiksi maistraatin kuluttajaneuvonnan puoleen. Jos tämäkään ei auta, kysyjä voi esittää vaatimuksensa kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Riitaan voidaan hakea myös ratkaisusuositusta ilman oikeudenkäyntikuluriskiä kuluttajariitalautakunnasta.