Minulla on kaupparekisteriin rekisteröimätön toiminimi, jolla olen toiminut jo yli kymmenen vuotta. Samaan kaupunkiin perustettiin saman alan yritys, jonka nimen samankaltaisuus on saanut asiakkaani luulemaan sen olevan sisaryritykseni. Tästä on aiheutunut minulle tulojen vähenemistä, sillä osa asiakkaistani on ruvennut asioimaan tässä toisessa firmassa. Voinko tehdä asialle mitään?

Aluksi selvyyden vuoksi todettakoon, että tässä kirjoituksessa tarkoitan toiminimellä yrityksen tai yrittäjän nimeä enkä yksityistä elinkeinonharjoittajaa yhtiömuotona.

Suomessa toiminimelle voi saada yksinoikeuden joko rekisteröimällä sen kaupparekisteriin tai vakiinnuttamisen kautta. Yksinoikeudella tarkoitetaan sitä, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää Suomessa rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavaa nimeä. Yrittäjä voi kärsiä taloudellista vahinkoa siitä, että jokin toinen toiminimi on sekoitettavissa yrittäjän toiminimeen. Jos kuitenkin toisen toiminimen haltija pystyy näyttämään, ettei sen nimen samankaltaisuudesta aiheudu toiselle mitään vahinkoa, saa se rekisteröidä kyseisen nimen.

Patentti- ja rekisterihallitus tutkii toiminimen rekisteröitävyyden ennen sen rekisteröimistä. PRH tutkii muun muassa sen, onko toiminimi tarpeeksi yksilöivä ja erottuuko se tarpeeksi aikaisemmista nimistä. Uusi rekisteröitävä toiminimi ei saa sekoittua ensinnäkään jo rekisteröityyn toiminimeen eikä myöskään aikaisemmin vireille tulleen hakemuksen toiminimeen.

Lain mukaan toiminimi saattaa saada suojaa rekisteröitymisen lisäksi myös vakiintuneen käytön myötä. Tällöin toiminimeä tulee olla käytetty jo kauan ja laaja-alaisesti. Toiminimen tulee olla hyvin tunnettu alueella, jolla sitä käytetään. Vakiintumisen kautta saatava suoja ei kuitenkaan ole yhtä tehokas kuin rekisteröidyn nimen suoja. Vaikka yritys olisikin alueellaan tunnettu, voi toinen yrittäjä tai yritys saada rekisteröityä samankaltaisen tai jopa saman nimen.

Siksi myös sellaisen yksityisen elinkeinonharjoittajan, jolla ei ole velvollisuutta rekisteröityä kaupparekisteriin, olisi viisasta rekisteröidä liiketoiminnassaan käyttämänsä toiminimi. Riitatilanteessa nimensä vakiinnuttaneen toiminimen haltijan tulee viimekädessä oikeudessa kyetä todistamaan oikeutensa nimeen, mikä voi olla vaikeaa rekisteröityä toiminimeä vastaan.

Kysyjän olisi syytä pyrkiä sovinnolliseen lopputulokseen kilpailevan nimen haltijan kanssa. Jos tämä ei onnistu, voisi kysyjän olla aiheellista nostaa kanne toiminimen loukkauksesta markkinaoikeudessa.