Juoksin jalkapallopelissä kohti maalia ja syötin pallon eteenpäin joukkuekaverilleni. Syöttämisen jälkeen vastustajan pelaaja tuli juosten minua kohden ja tönäisi minut suoraan maahan. Maassa maatessani hän vielä potkaisi minua vatsaan. Olisiko minun syytä tehdä rikosilmoitus tästä?

Urheiluloukkauksella tarkoitetaan urheilun aikana toiselle aiheutettua fyysistä vahinkoa. Urheilijoiden toisilleen aiheuttamat vahingot on perinteisesti ymmärretty rankaisemattomiksi urheilijan antaman hiljaisen suostumuksen perusteella. Urheilijalta oletetaan tiettyä riskitietoisuutta osallistuessaan urheiluun. Urheilijan tulee tietää lajiin kuuluvien riskien mahdollisuus. Urheilijan on lisäksi oltava tietoinen siitä, että lajin luonteeseen kuuluvat urheiluloukkaukset eivät johda oikeudelliseen vastuuseen.

Se, mikä on lajin luonteen omaista, vaihtelee tietysti lajikohtaisesti. Esimerkiksi nyrkkeilylle on varsin luonteenomaista teot, jotka arkielämässä olisivat pahoinpitelyitä. Toisaalta taas salibandyyn ei voida liittää luonteenomaisena piirteenä riskiä väkivallasta. Urheilijalla on oikeus luottaa siihen, että kanssaharrastajat toimivat lajin sääntöjen ja hengen mukaisesti.

Urheiluloukkaukset voidaan siten jakaa sallittuihin ja kiellettyihin. Sallitut urheiluloukkaukset ovat sellaisia, joiden voidaan ajatella kuuluvan lajiin, eikä niistä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tätä rajaa määrittää ensinnäkin ajallinen yhteys. On eri asia, lyödäänkö nyrkkeilymatsissa vastustajaa erän aikana vai vasta sen jälkeen. Urheilijalta oletetaan pelin seuraamista ja siihen reagoimista myös nopeatempoisissa tilanteissa. Pelin ollessa keskeytettynä kysymys on pelin ulkopuolisesta tilanteesta, jolloin myöskään pelin säännöt eivät enää päde. Tällöin tilannetta arvioidaan lähtökohtaisesti normaalielämän sääntöjen mukaan.

Toiseksi sallittua ja kiellettyä urheiluloukkausta erottaa toisistaan loukkauksen tarkoitus. Teon on tapahduttava urheilutilanteessa ja lajin tavoitteen edistämiseksi, jotta sitä pidettäisiin sallittuna. Esimerkiksi jääkiekossa saa taklata tietyissä rajoissa kiekollista pelaajaa. Kiekottoman pelaajan taklaaminen olisi urheilutilanteen ulkopuolella, eikä siten edistäisi pelin tavoitetta. Jos urheiluloukkaus, esimerkiksi taklaus, tapahtuu kiekollista pelaajaa vastaan lajin sääntöjen ja hengen mukaisesti, sallitun loukkauksen edellytykset täyttyvät eikä siitä voi seurata rikosoikeudellista vastuuta taklaajalle.

Lukijan kysymyksen tilanteessa sallitun urheiluloukkauksen kriteerit tuskin täyttyvät. Näin ollen asiasta kannattaisi tehdä rikosilmoitus.