Olen viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan pyörittänyt yritystäni osakeyhtiönä, jonka kaikki osakkeet omistan itse. Olen nyt ajatellut siirtyä eläkkeelle ja suunnittelen osakeyhtiöni realisoimista eläkepäiviä varten. Olen saanut jo ostotarjouksen osakkeistani eräältä kilpailevalta yritykseltä. Olisiko minulla muitakin tapoja realisoida yritykseen kertynyt omaisuus?

Osakeyhtiöön sijoitettu varallisuus on mahdollista realisoida monella tavalla. Tavallinen tapa on myydä omistamiaan osakkeita, jolloin myyntivoitosta maksetaan pääomatulon veroa. Yhden henkilön omistaessa kaikki yrityksen osakkeet osakkeiden myyminen johtaa koko yrityksen siirtymiseen toisen omistukseen. Verotus tapahtuu tällöinkin samalla periaatteella, kuin yksittäisen osakkeen myynnissä. Verotettavaa tuloa on vain luovutusvoitto, eli myyntihinnasta vähennetään alkuperäinen hankintameno ja näiden erotus verotetaan tulona. Hankintameno tarkoittaa yhtiöön sijoitettua osake- tai muuta pääomaa.

Tosiasiallisen hankintamenon asemesta voidaan soveltaa myös hankintameno-olettamaa, joka on 20 prosenttia tai yli 10 vuotta omistetuilla osakkeilla 40 prosenttia myyntihinnasta. Eli yli 10 vuotta omistettujen osakkeiden myyntihinnasta 60 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. Hankintameno-olettaman käyttäminen on järkevää silloin, kun se johtaa kevyempään verotukseen kuin tosiasiallisen hankintamenon käyttäminen.

Toinen vaihtoehto saada sijoitettu omaisuus ja tuotto ulos yhtiöstä on yhtiön purkaminen. Yhtiön purkamisesta päätetään yhtiökokouksessa, mikä yhden henkilön omistamassa yhtiössä on yksinkertaista. Yhtiön purkautuminen edellyttää kuitenkin selvitysmenettelyä. Selvitysmenettelyn alkaessa valitaan yksi tai useampi selvitysmies yhtiön hallituksen tilalle. Selvitysmiehet selvittävät yhtiön varat ja varmistavat yhtiön velkojen maksamisen. Kun velat on maksettu, selvitysmiehet tekevät lopputilityksen.

Tilityksen jälkeen yhtiön varallisuus jaetaan osakkeenomistajille. Yhtiön purkautuessa osakkeenomistajat maksavat samalla tavalla tuloveroa saadusta voitosta kuin osakkeen myynnin yhteydessä, ja tässäkin tilanteessa voidaan käyttää edellä mainittua hankintameno-olettamaa.

Kysyjän on arvioitava ostajan tarjousta ja verrattava sitä yhtiön purkautumisesta saatavaan voittoon. Mikäli ostaja on tarjonnut yrityksestä sen niin sanottua substanssiarvoa vastaavan määrän, ei verotuksellista eroa juuri ole purkamiseen nähden. Osakkeiden myynti lienee kuitenkin helpompi ja nopeampi toimenpide kuin purkautuminen selvitysmenettelyn kautta. Vaihtoehto on sekin, että itse yritys myy koko liiketoimintansa kilpailijalle ja vasta sitten purkautuu.