Taloyhtiössäni on riitaa autopaikoista. Henkilö, joka ei omista autoa, varaa autopaikkaa jopa vuosia vieraitaan varten. Autopaikkajonossa ei pääse eteenpäin ollenkaan, sillä ihmiset panttaavat paikkoja jopa kymmenen vuotta. Oman asuntoni myynti kaatui siihen, ettei minulla ollut autopaikkaa. Olen ollut osakkaana kyseisessä taloyhtiössä jo vuosia eikä autopaikka-asiaa ole kertaakaan käsitelty yhtiökokouksessa. Mitä asialle voisi tehdä?

Lain mukaan kaikkia osakkeenomistajia on asunto-osakeyhtiössä kohdeltava yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Autopaikkojen jakamisesta ei ole säädetty yksityiskohtaisia määräyksiä laissa, mutta siinäkin tulee noudattaa edellä mainittua yhdenvertaisuusperiaatetta. Jokaisella osakkaalla tulee siis olla yhtäläiset mahdollisuudet autopaikan saantiin eikä ketään saa asettaa eriarvoiseen asemaan autopaikkoja jaettaessa. Näin ollen se, että tietyllä osakkaalla on etuoikeus pitää autopaikkaa jopa kymmenen vuotta, rikkoo osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatetta.

Jotta yhdenvertaisuusperiaatetta katsottaisiin noudatettavan, olisi taloyhtiössä huolehdittava sen mukaisista menettelytavoista. Näitä menettelytapoja voisi olla esimerkiksi autopaikoista tehtävä jonotuslista. Yhtiökokouksessa olisi syytä selvittää kuinka moni asukas haluaisi autopaikan. Jos autopaikkoja on vähemmän kuin halukkaita, paikat voitaisiin esimerkiksi arpoa. Autopaikkoja pitäisi kierrättää siten, että arpominen suoritettaisiin määräajoin.

Osakkaalla tulisi olla konkreettinen autopaikan tarve, jotta hän voisi vaatia autopaikkaa itselleen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asukkaalla tulisi olla rekisterissä oleva ja säännöllisesti käytössä oleva auto. Siten olisi kiellettyä esimerkiksi se, että henkilö pitää autopaikkaa vain vieraitaan varten, vaikka taloyhtiössä olisi konkreettisen autopaikan tarpeen omaavia asukkaita. Autopaikat tulee varata ensisijaisesti talossa asuville ja näin ollen taloyhtiön ei tarvitsi antaa autopaikkaa sellaiselle, jolla ei ole autoa.

Vaikka laista ei löydykään tarkkoja ohjeita autopaikkojen jakamiselle tai kierrättämiselle, vaikuttaisi kysyjän taloyhtiössä noudatettu käytäntö yhdenvertaisuusperiaatteen ja siten myös lain vastaiselta. Tällaisessa tilanteessa asia kannattaa tuoda esille yhtiökokouksessa ja pyrkiä sovinnollisesti neuvottelemaan yhtiön hallituksen jäsenten ja isännöitsijän kanssa. Mikäli asiassa ei saavuteta sovinnollista lopputulosta, on osakkaalla mahdollisuus viedä asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi.