Minut irtisanottiin viime kuussa työpaikasta, jossa olin työskennellyt viisi vuotta. Työnantajani mukaan kyseistä tehtävääni ei enää tarvittu yrityksessä tapahtuvien muutosten vuoksi. Kuulin nyt eräältä työkaveriltani, että yritykseen oli perustettu uusi osasto, johon palkattiin työntekijöitä samaan tehtävään kuin minulla oli ollut. Toimiko työnantajani oikein?
Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattaen vain asiallisella ja painavalla syyllä. Tällainen syy voi olla työntekijän henkilöön kohdistuva, kuten työsopimuksen rikkomus tai työnteon edellytysten lakkaaminen.  Irtisanomisperusteena voi myös olla yrityksen toimintaan liittyvä tuotannollinen tai taloudellinen peruste.

Tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisperusteiden arvioinnissa tärkeä kriteeri on työsopimuksen mukaisen työn määrä. Työn olennainen ja pysyvä vähentyminen antaa irtisanomisperusteen. Vähentymisen pysyvyys on tärkeää, sillä monilla aloilla työn määrä vaihtelee sesonkien mukaan. Työn vähentyminen voi johtua ulkoisista tekijöistä, kuten yrityksen valmistaman tuotteen kysynnän laskusta. Syynä voi myös olla yrityksessä tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat työn määrään. Yritys voi siis supistaa liiketoimintaansa, jolloin kaikkia vanhoja työntekijöitä ei tarvita. Tärkeää on kuitenkin työn tarpeen tosiasiallinen vähentyminen.

Ennen irtisanomista työnantajan on tutkittava mahdollisuutta siirtää työntekijä toisiin tehtäviin nykyisellä osaamisella tai kouluttaa työntekijä uuteen tehtävään. Työn tulee pääasiassa olla samanlaista kuin työsopimuksessa tai jotenkuten vastata sitä. Jos siirto toisiin tehtäviin on mahdollista, työnantajan on tarjottava tätä mahdollisuutta työntekijälle. Työnantajan koulutusvelvollisuus kattaa kohtuullisena pidettävän ammattitaidon kehityksen uusiin tehtäviin. Siirron tai koulutuksen ollessa mahdollista, työnantajan on toimittava sen mukaisesti. Lisäksi työnantajalla on takaisinottovelvollisuus tuotannollisten ja taloudellisten syiden vuoksi irtisanottua työntekijää kohtaan enintään kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisestä lukien, mikäli tämä on vielä työttömänä työnhakijana TE-toimistossa.

Kysyjän tilanteessa vaikuttaa siltä, että työn tarve ei oikeasti ollutkaan vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Yritys on palkannut lisää työntekijöitä samoihin tehtäviin, joten näyttää siltä, että työntekijä olisi voinut jatkaa töitä yrityksen uudella osastolla. Irtisanomisen ollessa perusteeton kysyjän voisi olla perusteltua vaatia vahingonkorvausta työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä.