Työnantajani irtisanoi työsopimukseni työtäni haitanneen selkävaivan vuoksi. Yrityksessä oli vähemmän fyysisiä tehtäviä vapaana. Eikö työnantajani olisi pitänyt siirtää minut niihin?

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen päättäminen työnantajan puolesta vaatii asiallisen ja painava syyn. Laissa on lista tilanteista, jotka eivät itsessään ole laillisia päättämisperusteita kuten työntekijän sairaus, vamma tai tapaturma.

Kuitenkin työsopimuslaki antaa päättämisperusteeksi työsopimuksen velvoitteiden rikkomisen tai työntekijän työntekoedellytysten selkeän alenemisen, jonka vuoksi työntekijä ei enää selviydy työtehtävästään. Tämä työkyvyn aleneminen tai velvoitteiden rikkominen voi johtua myös sairaudesta tai vammasta.

Irtisanomista seuraa irtisanomisaika, työsopimuksen purku päättää työsopimuksen heti. Sairaustapauksissa sekä työsopimuksen irtisanomisen, että purkamisen perusteet voivat molemmat periaatteessa täyttyä. Irtisanomista kuitenkin suositaan sairastapauksissa, sillä purku vaatii lähtökohtaisesti työntekijän omaa vakavaa laiminlyöntiä.

Yksittäinen sairaus on hyväksyttävä irtisanomisperuste, jos siitä aiheutuva työkyvyn heikentyminen on sekä olennaista että riittävän pysyvää. Tätä arvioitaessa on tutkittava voiko työntekijä selviytyä työsopimuksen asettamista velvoitteista. Työnantajalla on myös velvoite tarjota muuta työtä, jos se on työntekijän koulutuksen ja muut valmiudet huomioiden mielekästä. Riippuu hyvin pitkälti sekä työntekijän että työnantajan olosuhteista, onko työnantajalla velvollisuus tarjota omaan työhönsä sairauden vuoksi kykenemättömälle työntekijälle muuta työtä.

Sairautta voidaan pitää pysyvänä, jos se on kestänyt jo vuoden, eikä parantumista voida ennustaa kohtuullisesti. Normaalit sairauslomat yksittäisten sairauksien vuoksi eivät yleensä voi muodostaa perustetta irtisanomiselle. Poikkeuksena voi toki olla tilanne, jossa työntekijä väärinkäyttää sairauslomia valehtelemalla terveydentilastaan.

Oikeuskäytännössä on tapauksia, joissa työntekijän oma toiminta sairauslomalla on muodostanut irtisanomisperusteen. Joissain tapauksissa on mahdollista, että jättämällä lääkärin antamia ohjeita noudattamatta työntekijä syyllistyy riittävän vakavaan työsopimuksen velvoitteiden rikkomiseen, mikä oikeuttaa työnantajan irtisanomaan työsopimuksen.

Viime kädessä irtisanomisen laillisuuden ratkaisee tuomioistuin. Oikeudessa arvioidaan tilannetta kokonaisuutena. Laittomasti irtisanottua työntekijää ei kuitenkaan voida määrätä otettavaksi takaisin töihin vastoin osapuolten suostumusta, vaan laiton irtisanominen tulee hyvitettäväksi vahingonkorvauksena.