Työoikeus

Fiducius > Työoikeus

Työntekijän lomauttamiselle tulee olla laissa säädetty peruste

Yrityksessäni työskentelee 10 henkilöä ja tällä hetkellä tilanne näyttää siltä, ettei työtä riitä kaikille työntekijöilleni. Onko minulla edellytykset lomauttaa osa työntekijöistäni? Miten lomauttaminen käytännössä tapahtuu? Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätöksestä tai hänen aloitteestaan tapahtuvaa sopimukseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä. Lomauttamisen aikana työsuhde pysyy muutoin voimassa työnantajan ja työntekijän välillä. Lomauttaminen on mahdollista kahdella perusteella Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella [...]

2020-04-06T15:40:26+03:00Työoikeus, Yleinen|

Huono asiakaspalvelu voi oikeuttaa työsopimuksen päättämiseen

Työnantajani on antanut minulle varoituksen, sillä hänen mielestään en suoriudu työstäni tarpeeksi hyvin. Työnantajani mukaan asiakkaat ovat valittaneet asenteestani heitä kohtaan. Toimin asiakaspalvelijana, ja työ on välillä todella stressaavaa nopean luonteensa vuoksi, joten en ehkä aina ole kaikkein iloisimmillani. Olen mielestäni kuitenkin muuten suoriutunut työstäni hyvin. Voidaanko minut irtisanoa näiden valitusten vuoksi? […]

Perusteettomasti saatu etu on palautettava

Työnantajani on ilmoittanut minulle, että palkanlaskijan huolimattomuuden vuoksi minulle on maksettu liikaa palkkaa noin 200 euroa kuukaudessa melkein kahden vuoden ajan. Tämä summa on kokonaisuudessaan aika suuri ja nyt työnantajani vaatii, että palautan tämän ylimääräisen palkan. Voiko työnantajani vaatia tällaista? En itse ollut huomannutkaan ylimääräistä palkkaa, vaan luulin kyseessä olevan oikean palkkani. […]

Vähentyikö työ olennaisesti ja pysyvästi?

Minut irtisanottiin viime kuussa työpaikasta, jossa olin työskennellyt viisi vuotta. Työnantajani mukaan kyseistä tehtävääni ei enää tarvittu yrityksessä tapahtuvien muutosten vuoksi. Kuulin nyt eräältä työkaveriltani, että yritykseen oli perustettu uusi osasto, johon palkattiin työntekijöitä samaan tehtävään kuin minulla oli ollut. Toimiko työnantajani oikein? Työnantaja voi irtisanoa työsopimuksen irtisanomisaikaa noudattaen vain asiallisella ja painavalla syyllä. Tällainen syy voi olla työntekijän henkilöön [...]

Työntekijän viestintää suojataan vahvasti

Olen toimitusjohtaja pienessä mainostoimistossa. Aika ajoin meillä on tilanteita, että työntekijä on poissa toimistolta ja olisi tarve päästä katsomaan hänen sähköpostinsa. Meillä ei ole laadittu asiasta mitään sisäistä ohjetta, vaan yleensä tällaisessa tilanteessa on vain koetettu tavoittaa työntekijä ja pyydetty lupa. Kuitenkin, jos työntekijää ei saada tavoitettua taikka jos hän ei antaisi lupaa, miten työnantajan tulisi menetellä? […]

Työaikalaki soveltuu myös asiantuntijatyöhön

Olen ekonomiksi valmistumisen jälkeen ehtinyt työskennellä alallani viisi vuotta. Tällä hetkellä teen työtä analyytikkona ilman varsinaisia alaisia. Suoritan suurimman osan työstä toimistolla, mutta teen ajoittain myös etätöitä. Palkkaukseni on kiinteä kuukausipalkka, johon sisältyy myös velvollisuus tehdä ylityötä tarpeen mukaan. Lisäksi ylitöistä ei makseta erillistä korvausta, vaan niiden on sovittu sisältyvän kuukausipalkkaan. Onko tällainen työsopimus lain mukaan pätevä? […]

Työsuhteen keskeiset ehdot tulee selvittää kirjallisesti

Olen nyt tehnyt töitä vajaan kuukauden ajan eräässä rakennusalan yrityksessä. Työsopimus on tehty vain suullisesti. Olen pyytänyt, että työnantajani antaisi kirjallisen työsopimuksen, mutta en ole sitä vieläkään saanut. Onko työnantajalla velvollisuus antaa kirjallinen työsopimus, ja mitä voisin tehdä sen saadakseni? Työsopimus voidaan tehdä pätevästi myös suullisesti. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus antaa kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista työntekijälle, jonka työsuhde on [...]

Palkat maksamatta – voinko purkaa työsopimuksen?

Työnantajani on jättänyt maksamatta viime kuukauden palkan. Olen yrittänyt selvittää tilannetta, mutta hän ei ole vastannut viesteihini. Haluankin irtisanoa työsopimukseni, mutta silloin joutuisin työskentelemään kuukauden mittaisen irtisanomisaikani ilman tietoa palkasta. Voinko jotenkin nopeuttaa työsopimuksen päättymistä? […]

Go to Top