Työnantajani on jättänyt maksamatta viime kuukauden palkan. Olen yrittänyt selvittää tilannetta, mutta hän ei ole vastannut viesteihini. Haluankin irtisanoa työsopimukseni, mutta silloin joutuisin työskentelemään kuukauden mittaisen irtisanomisaikani ilman tietoa palkasta. Voinko jotenkin nopeuttaa työsopimuksen päättymistä?

Työsopimus on mahdollista päättää yksipuolisesti kahdella tavalla, nämä ovat irtisanominen ja purkaminen. Irtisanomista seuraa aina työsopimuksen mukainen irtisanomisaika. Purkamisessa sopimuksen voimassaolo päättyy heti. Purkaminen vaatii kuitenkin erityistä syytä.

Työntekijällä on oikeus päättää työsopimus purkamalla, jos työnantaja rikkoo työsopimuksesta tai laista johtuvia, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavia velvoitteita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa työntekijälle määrätään sopimukseen kuulumatonta työtä ja tilanteet joissa työnantaja vaarantaa toimillaan työturvallisuutta. Olennaista on arvioida voiko työntekijän kohtuudella olettaa työskentelevän irtisanomisajan loppuun. Tähän vaikuttaa työnantajan rikkeen suuruus ja laatu.

Yleinen syy työntekijäaloitteiselle purkamiselle on maksamaton palkka, sillä palkanmaksu on yksi työnantajan olennaisimmista velvollisuuksista. Myös vain osittain maksettu palkka tai palkanmaksun myöhästyminen voivat olla tarpeeksi painava syy purkaa työsopimus heti. Oikeudessa käsitellyissä tapauksissa on pidetty myös tärkeänä menettelyn toistuvuutta ja työntekijän halua selvittää tilanne. Työnantajan mahdollista tietämättömyyttä työsopimuksen asettamista velvoitteista tai yhtiön huonoa taloudellista tilaa ei ole oikeudessa pidetty riittävänä perusteluna palkanmaksun laiminlyönnille. Riitatilanteessa purkamisen oikeudellisuus arvioidaan lopulta oikeudessa.

Vähäinen virhe palkanmaksussa ei kuitenkaan riitä perusteeksi työsopimuksen purulle. Tilanne, jossa työntekijä on suostunut palkanmaksun viivästymiseen, ei anna syytä purkaa sopimusta. Purku on toki mahdollinen, jos palkkaa ei makseta sovitun viivästyksen jälkeenkään.

Työntekijän purkaessa työsopimuksen työnantajasta johtuvasta syystä purkamista käsitellään kuten tilannetta, jossa työnantaja purkaa työsopimuksen ilman laillista perustetta. Työnantaja voidaan tuomita maksamaan korvauksena vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka työntekijälle.

Kysyjällä on tässä tapauksessa luultavasti riittävä syy purkaa työsopimus, sillä palkanmaksu on viivästynyt jo varsin pitkään. Myös sillä on merkitystä, että kysyjä on pyrkinyt selvittämään asiaa, mutta työnantaja on pysynyt passiivisena.