Jäin aiemmin tänä vuonna kiinni rattijuopumuksesta. Tänään käräjäoikeus toimitti minulle haasteen asiaa koskevaan käsittelyyn ja tiedusteli samalla halukkuuttani kirjalliseen menettelyyn. Tunnustin rattijuopumuksen ja annoin suostumukseni kirjalliseen menettelyyn, sillä en halunnut miettiä asiaa enempää. Voiko oikeus nyt langettaa minulle tuomion muistakin tilanteessa mahdollisesti sattuneista liikennerikkomuksista, kuin tunnustamastani rattijuopumuksesta?

Kirjallinen menettely on 2000-luvulla yleistynyt tapa käsitellä rikos- ja riita-asioita. Menettely on yleisin liikennerikkomuksia, kuten rattijuopumuksia käsitellessä. Kirjallisessa menettelyssä ei järjestetä suullista pääkäsittelyä käräjäoikeudessa, vaan yksi tuomari ratkaisee asian ilman syyttäjää tai lautamiehiä. Käsittely tehdään pelkän kirjallisen aineiston perusteella. Käsittely onkin mahdollinen vain tilanteissa, joissa rikos on tunnustettu.

Edellytyksenä menettelylle on vastaajan suostumus menettelyyn. Vastaajan täytyy tunnustaa teko ennen käsittelyä ja todisteiden ja muun aineiston tulee olla kiistattomia. Muussa tapauksessa on välttämätöntä järjestää suullinen käsittely syytetyn oikeusturvan takaamiseksi. Menettely ei ole mahdollinen, jos käsiteltävästä rikoksesta on säädetty ankarampi tuomio kuin kaksi vuotta vankeutta. Myös mahdollisen asianomistajan, eli rikoksen uhrin tulee antaa suostumus menettelyyn. Kirjallinen menettely on kuitenkin huomattavasti harvinaisempi tällaisissa tapauksissa ja soveltuu parhaiten asianomistajattomiin rikoksiin.

Vastaajan suostumus menettelyyn tiedustellaan usein jo esitutkinnassa poliisin toimesta. Syytetty ei kuitenkaan voi antaa lopullista suostumusta menettelyyn ennen syytteiden nostamista. Yleensä käräjäoikeus pyytää suostumusta menettelyyn haasteen yhteydessä. Syytetyllä on oikeus peruuttaa suostumus tuomion antamiseen asti ja vaatia perinteistä suullista käsittelyä.

Tuomion tulee perustua aineistoon, jonka asianomainen on halutessaan voinut tutkia. Muu aineisto ei ole pätevää, sillä se rikkoo syytetyn kuulemisperiaatetta. Tuomioistuimen tulee varmistaa tämä viran puolesta.

Kysyjän tapauksessa kysyjä on kertomansa mukaan tunnustanut rattijuopumuksen ja antanut luvan kirjalliseen menettelyyn. Hän voi saada kirjallisella menettelyllä tuomion vain kyseisestä rattijuopumuksesta, eikä muista rikoksista. Muista mahdollisista rikoksista on nostettava uudet syytteet ja järjestettävä suullinen käsittely.