Minut kutsuttiin käräjäoikeuteen todistajaksi. Oikeudenkäynti olisi keskellä työpäivääni, enkä millään raaskisi tuhlata aikaa sellaiseen. Pelkään, että minulta menee koko työpäivä hukkaan, enkä saa palkkaakaan siltä päivältä. Onko minun pakko todistaa, ja kuka korvaa rahalliset menetykseni?

Todistajalla ei ole eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta oikeutta kieltäytyä todistamisesta. Usein oikeudenkäynnit osuvat ihmisten työpäivien kanssa päällekkäin. Tästä aiheutuu tietysti todistajaksi kutsutulle rahallista menetystä siten, että hän menettää työaikaa ja sitä myötä palkkaa. Lisäksi matkustaminen oikeudenkäyntiin todistamista varten saattaa edellyttää pitkänkin matkan kulkemista.

Todistajalla on velvollisuuksiensa lisäksi myös oikeuksia. Todistajalla on oikeus korvaukseen tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista. Myös taloudellinen menetys korvataan. Taloudelliseen menetykseen lukeutuu saamatta jääneet palkkatulot ja esimerkiksi lastenhoitokulut ja muut kulut, joita oikeuteen todistajaksi saapuminen on edellyttänyt.

Usein todistajan oma lausunto työpalkan tai muun korvattavan menetyksen määrästä riittää tuomioistuimelle. Varmuuden vuoksi kannattaa oikeudenkäyntiin ottaa kuitenkin mukaan jokin kirjallinen tosite, esimerkiksi palkkakuitti. Korvaukset maksetaan todistajalle pääsääntöisesti tilisiirtona, minkä takia todistajan pitää ilmoittaa tilitietonsa tuomioistuimelle. Erittäin poikkeuksellisesti korvaukset voidaan maksaa kuitenkin käteisellä. Tuomioistuimen päätöksestä korvausten suuruudesta voidaan valittaa ylempään tuomioistuimeen, jollei korvaus ole todistajan mielestä kohtuullinen.

Todistajalle korvattavat matkakulut korvataan lähtökohtaisesti halvimman kulkuneuvon lipun hinnan mukaan. Lisäksi todistajalla on oikeus päivärahaan, jonka suuruus riippuu oikeuteen kuljetun matkan pituudesta sekä oikeudessa vietetystä ajasta.

Jos oikeudenkäynnissä syytetty tuomitaan rikosoikeudelliseen seuraamukseen, hän on velvollinen korvaamaan valtiolle todistamisesta aiheutuneet kustannukset. Jos todistajan on kutsunut oikeuteen asianosainen, jolle ei ole myönnetty oikeusapua, hän on velvollinen maksamaan itse todistajan korvaukset.

Todistajanpalkkiot koetaan usein liian pieniksi. Todistamiseen liittyvää epämukavuutta on lähes mahdoton kuitenkaan rahallisesti korvata. Kannattaakin muistaa, että todistaminen on jokaisen suomalaisen kansalaisvelvollisuus, jolla palvellaan yleistä etua.