Olen työskennellyt määräaikaisena työntekijänä eräässä yrityksessä, ja kun työsuhteeni oli lähestymässä loppuaan, minulle kerrottiin, että minulle olisi tarjolla määräaikaista työtä myös jatkossa. Sain kuitenkin tietää olevani raskaana ja kerroin asiasta esimiehelleni. Esimieheni ilmoitti minulle myöhemmin, ettei työsopimustani enää uusittaisikaan. Onko minulla syytä epäillä, että minua on syrjitty raskauteni vuoksi?

Työntekijän eri asemaan asettaminen raskaudesta johtuvasta syystä on välitöntä sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tällaiseksi toiminnaksi katsotaan esimerkiksi henkilön syrjäyttäminen työhönottotilanteessa tai koulutukseen valittaessa raskauden, synnytyksen tai perhevapaan perusteella. Työntekijää ei saa myöskään näiden syiden nojalla irtisanoa tai hänen työsuhteensa kestoa tai sen jatkumista rajoittaa. Sama pätee myös palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista päätettäessä.

Määräaikaisen työsuhteen rajoittaminen kestämään vain äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan alkuun on kiellettyä, eikä määräaikaista työsopimusta saa jättää raskauden tai perhevapaan takia uusimatta, kun työ jatkuu. Määräaikaiselle työntekijälle voidaan esimerkiksi valita sijainen hänen perhevapaansa ajaksi. Raskaana olevan määräaikaisen työntekijän työsopimusta ei myöskään voida jättää uusimatta uudella määräaikaisella työsopimuksella, jos hänelle edelleen on määräaikaista työtä tarjolla.

Kysyjän tapauksessa näyttäisi siltä, että hänet on saatettu epäedulliseen asemaan nimenomaan raskautensa vuoksi, ja kyseessä olisi siten kielletty syrjintä: kysyjän määräaikaista työsuhdettaan ei olekaan jatkettu, vaikka ensin on annettu ymmärtää, että työtä olisi tarjolla myös jatkossa. Työnantajan tulisi korvausvastuusta vapautuakseen kyetä näyttämään, että sillä on ollut hyväksyttävä syy kuvatun laiseen menettelyyn. Jos tällaista syytä ei kyetä näyttämään, voidaan työnantaja velvoittaa maksamaan kysyjälle hyvitystä syrjinnästä. Myös rikosoikeudellinen vastuu on mahdollinen.

On yleistä, että syrjintä raskauden perusteella kohdistuu erityisesti epävarmassa työmarkkinatilanteessa nollasopimuksilla tai esimerkiksi määräaikaisina työskenteleviin työntekijöihin. Raskaussyrjintä on todella haitallista uhrille paitsi henkisesti, myös sen vuoksi, että se aiheuttaa taloudellisia menetyksiä: tulon vähenemisen vaikutukset näkyvät esimerkiksi äitiys- ja vanhempainrahan suuruudessa, ja syrjityltä voi jäädä saamatta useimmissa työehtosopimuksissa oleva oikeus palkalliseen äitiysvapaan osaan.